Universitāšu inkubators

Universitāšu inkubators

Universitāšu inkubatora «UniLab» mērķis ir veicināt zinātniski ietilpīgu biznesa ideju attīstību un jaunu augstas pievienotās vērtības uzņēmumu dibināšanu.

Studentu komandām tiek sniegts atbalsts zinātniski ietilpīgas biznesa idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei, sagatavojot tās nākamajai idejas attīstības fāzei – privātai vai publiskai investīciju piesaistei.

Inkubators komandām piedāvā ekspertu konsultācijas (komercdarbības idejas dzīvotspējas pārbaudei, biznesa plāna sagatavošanai, tirgus izpētei, darba grupu organizēšanai, komercdarbības idejas tehnoloģiskā ekspertīzei un idejas attīstītāju komandas veidošanai), aprīkotas darba vietas, apmācības, ārējo ekspertu pakalpojumus, tehnoloģiskās ekspertīzes un atbalsta finansējumu biznesa idejas attīstībai.

Lai nodrošinātu starpdisciplināru pieredzi, starpaugstskolu sadarbību un jauno uzņēmēju atbalstu, Universitāšu inkubatoru nodrošina RTU un Latvijas Universitātes kopuzņēmums «Green Industry Innovation Center», kam ir liela pieredze inkubācijas programmu izveidē un realizācijā, strādājot ar zinātniski ietilpīgām biznesa idejām «Zaļo tehnoloģiju inkubatorā».


https://unilab.lv/