Industriālais doktors

Industriālais doktors

Industriālais doktors ir promocijas darba pētījuma izstrāde, ievērojot uzņēmuma intereses un vajadzības. Doktorantu sagatavošanā zinātniskās metodes apgūšana parasti balstās uz akadēmiskā vidē radītām problēmu nostādnēm, kā rezultātā nav izteikta sasaiste ar industriju un tās vajadzībām. Šīs aktivitātes mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu jaunajiem zinātniekiem, kuri izstrādā promocijas darbu par uzņēmuma attīstībai noderīgu tēmu un kuru zinātniskās izstrādes ir nepieciešamas attiecīgā uzņēmuma attīstībai. Universitāte sadarbībā ar uzņēmumu sagatavo zinātņu doktoru tematikā, kuru iniciē uzņēmums. Doktorants strādā universitātē, bet tiek aktīvi iesaistīts uzņēmuma P&A aktivitātēs. Izvēlētā tēma balstās uz universitātes zinātnes ekselenci un uzņēmuma stratēģisko redzējumu tehnoloģiju attīstībā.

Kontaktpersona:
Liene Briede
idejubanka.lv