RTU atklāj doktorantu remontētu darba telpu un jaunu laboratoriju

18. maijs, 2009
.
.
.

Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātē (RTU TMF) 19. maijā atklāta doktorantu darba telpa, kur pašu studējošo spēkiem iekārtotas pastāvīgas darba vietas Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedras doktorantiem. Tika prezentēta arī renovētā Materiālu zinību laboratorija un nupat uzstādītais hidraulikas mācību aprīkojuma komplekts.

19.05.2009.  Skatīt galeriju

mehi_108.telpa.jpg

RTU TMF Mašīnbūves tehnoloģijas institūta Materiālu apstrādestehnoloģijas katedras doktorantu darba telpu vairākus mēnešusremontējuši paši doktorantūras studenti. Telpā iekārtotas septiņaspastāvīgas doktorantu darbavietas, pieejams interneta pieslēgums, kāarī neliela bibliotēka. Iecerēts, ka doktoranti telpā uzturēsies,gatavojot disertācijas, zinātniskos pētījumus un rakstus. Doktorantiizremontējuši arī blakus esošo telpu, kurā iekārtotas darba vietasdiviem mācībspēkiem un laboratorijas vadītājam.

«Jaunā darba telpa turpmāk sniegs iespēju doktorantūras studentiemstrādāt uz vietas, universitātē. Doktoranti turpmāk, gatavojotdisertācijas, varēs uzturēties vienā telpā, līdz ar to arī kopā ģenerētjaunas, kreatīvas idejas, pilnveidot prasmes strādāt grupā un kopāmeklēt labākos risinājumus problēmām, kas rodas promocijas darbutapšanas gaitā. Bez tam strādājot ar disertāciju uz vietas, katedrā, irvieglāk pieejami mācībspēki un specializētā literatūra. Doktorantitādējādi ir izdarījuši lielu darbu paši savā un universitātes labā,»atzīst Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedras vadītājs docents TomsTorims.

Savukārt renovētajā Materiālu zinību laboratorijā studējošie turpmākvarēs veikt visaptverošus materiālu makro- un mikrostruktūraspētījumus. Šajā mācību laboratorijā ir pieejams metalogrāfijasoptiskais mikroskops IM 200 MEISI un mikroskopi MH818, kas atļauj pētītmetāla mikrostruktūru palielinājumā līdz 1000 reizēm. Mikroskopssavienojumā ar digitālo kameru un datoru ļauj metāla mikrostruktūruaplūkot uz lielā ekrāna. Ar jaunās aparatūras palīdzību iespējams iegūtarī augstas kvalitātes metāla mikrostruktūras fotoattēlus. Laboratorijāir uzstādīta arī karsēšanas krāsns ar digitālo temperatūras kontroli,kura nodrošina materiāla termisko apstrādi temperatūrā līdz 1200ºC.

Vēl viens jaunievedums katedrā ir tikko saņemtais Hidraulikas mācībuaprīkojuma un uzskates materiālu komplekts. Daļa no šī aprīkojuma iriegādāta, īstenojot RTU zinātnisko projektu «Hidroiekārtu komponenturaksturlīkņu pētījumi, nosakot hidrosistēmu darbības matemātiskomodeli» – par RTU līdzekļiem. Bet pilnīgāku hidraulikas aprīkojumakomplektāciju nodrošina SIA «FESTO» dāvinājums vairāk nekā Ls 5000vērībā.

Viss iepriekšminētais tika prezentēts TMF Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedras telpās 19. maijā plkst. 12.

Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedrā veic studentu apmācībumašīnzinātnes un materiālzinātnes jomā. Galvenie studiju kursisaistīti ar mašīnbūves tehnoloģiju, materiālzinībām uninženiermateriāliem, metālgriešanas mašīnām, instrumentu projektēšanuun ražošanu. Liela vērība tiek piešķirta mašīnbūves tehnoloģijas unražošanas iekārtu apguvei, kā arī datorvadības (CNC) darbmašīnu izpētei.

RTU Informācijas centrs

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

18. maijs, 2009 plkst. 10:41

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi