Profesoru Denisu Ščeulovu apstiprina Konkurences padomes locekļa amatā

26. marts
.
.
.
Pēc Denisa Ščeulova iniciatīvas RTU divas reizes organizēts pasākums TEDx Riga Technical University. Foto: Vitālijs Vinogradovs, RTU

Ministru kabinets uz pieciem gadiem apstiprina trīs jaunus Konkurences padomes locekļus, tostarp Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes prodekānu inovāciju jomā Denisu Ščeulovu. 

D. Ščeulovs ir Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības institūta profesors, Latvijas Zinātnes padomes un Akadēmiskā informācijas centra eksperts. Viņš pilnveidojis uzņēmējdarbības izglītību RTU, gan integrējot jaunas metodes un atbalstot studentus inovāciju radīšanas procesā, gan kopā ar Latvijas Kultūras akadēmiju veidojot starpdisciplināru starpaugstskolu bakalaura studiju programmu «Radošās industrijas» un maģistrantūras programmu «Radošās industrijas un izaugsmes menedžments». Abas studiju programmas ir studentu iecienītas. 

Pēc D. Ščeulova iniciatīvas RTU divas reizes organizēts pasākums TEDx Riga Technical University, piesaistot zinātniekus un biznesa, medicīnas, digitālās vides, izglītības, kultūras, vides, kā arī citu jomu ekspertus no Latvijas un pasaules, kuri dalījās ar studentiem un citiem interesentiem iedvesmojošos stāstos. RTU ir pirmā universitāte Latvijā, kas ieguvusi licenci TEDx pasākuma rīkošanai.

Viņš ieguvis ekonomikas zinātņu doktora grādu RTU.

Jaunie Konkurences padomes locekļi izvēlēti Valsts kancelejas organizētā atklātā konkursā. Konkurss norisinājās trīs kārtās, rūpīgi izvērtējot pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību izvirzītajām obligātajām prasībām, pretendentu motivāciju ieņemt Konkurences padomes locekļa amatu un priekšlikumus turpmākai rīcībai, kā arī izvērtējot pretendentu vadības kompetences. Konkursa pretendentu vērtēšanas komisijā Valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska vadībā strādāja pārstāvji no Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Ekonomikas ministrijas; kā pretendentu novērtēšanas procesa neatkarīgais novērotājs bija piesaistīts Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors.

«Esmu gandarīts, ka Konkurences padomes sastāvs tiks būtiski atjaunots. Pēc sarunas ar potenciālajiem jaunajiem padomes locekļiem esmu guvis pārliecību, ka Konkurences padome savā darbā spēs koncentrēties uz iedzīvotājiem un tautsaimniecības attīstībai nozīmīgu jautājumu risināšanu, piemēram, efektīvu konkurences uzraudzību pārtikas mazumtirdzniecībā. Sagaidu, ka padome pievērsīsies arī biznesam labvēlīgas vides veidošanai Latvijā, stingri vēršoties pret karteļiem, aizliegtām vienošanām, negodīgu tirdzniecības praksi, taču vienlaikus nodrošinot draudzīgu un pretimnākošu attieksmi pret uzņēmējiem un uzņēmējdarbību kopumā,» uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Vairāk informācijas.
 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

26. marts plkst. 16:10

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi