Tagi

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātei – 55

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-inzenierekonomikas-un-vadibas-fakultatei-55
31. augusts - Jaunums
RTU

1. septembrī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF) svinēs 55. jubileju. Baltijā inovatīvākās fakultātes jubilejas pasākumi notiks visa studiju gada garumā. ...

Konferencē iepazīstinās ar rīkiem uzņēmējdarbības studiju efektivitātes paaugstināšanai

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/konference-iepazistinas-ar-rikiem-uznemejdarbibas-studiju-efektivitates-paaugstinasanai
27. augusts - Jaunums
RTU

30. augustā plkst. 10.30 Rīgas Tehniskās universitātes (RT) Inženierekonomikas un vadības fakultātē (IEVF) un tiešsaistē platformā «Zoom» notiks pieredzes apmaiņas konference «Teaching through entrepreneurship: Kā padarīt uzņēmējdarbības studijas efe...

Eiropas Komisija atzīst RTU muitas izglītību, novērtējot to kā vienu no labākajām Eiropas Savienībā

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/eiropas-komisija-atzist-rtu-muitas-izglitibu-novertejot-to-ka-vienu-no-labakajam-eiropas-savieniba
1. jūlijs - Jaunums
RTU

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta (SESMI) bakalaura un maģistra studiju programmas «Muitas un nodokļu administrēšana» saņem Eiropas Komisijas (EK) atzīšana...

RTU aicina topošos un esošos uzņēmējus iegūt izglītību inovācijās un uzņēmējdarbībā

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-aicina-toposos-un-esosos-uznemejus-iegut-izglitibu-inovacijas-un-uznemejdarbiba
7. jūnijs - Jaunums
RTU

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) aicina uzņēmējus, vadītājus un novatorus līdz 30. jūnijam pieteikties studijām Latvijas-Norvēģijas starptautiskajā MBA (Master of Business Administration) studiju programmā «Inovācijas un uzņēmējdarbība». Prestižajā ...

RTU studenti skaidro digitālās ekonomikas starptautisko darījumu radītos draudus nodokļu sistēmai

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-studenti-skaidro-digitalas-ekonomikas-starptautisko-darijumu-raditos-draudus-nodoklu-sistemai
4. jūnijs - Jaunums
RTU

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) Muitas un nodokļu katedras studenti Valsts ieņēmumu dienestam (VID) prezentē projektu par digitālās ekonomikas starptautisko darījumu nodokļu risinājumiem. ...

Visas RTU biznesa un vadības izglītības maģistra studiju programmas iekļūst pasaules TOP

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/visas-rtu-biznesa-un-vadibas-izglitibas-magistra-studiju-programmas-ieklust-pasaules-top
22. aprīlis - Jaunums
RTU

Pirmo reizi visas Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes maģistrantūras studiju programmas iekļautas prestižajā pasaules labāko biznesa skolu maģistra studiju reitingā «Eduniversal Best Masters Ranking», apliecin...

RTU asociētais profesors: lai sasniegtu ideālu nodokļu sistēmu, ir jāievēro visu vajadzības

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-asocietais-profesors-lai-sasniegtu-idealu-nodoklu-sistemu-ir-jaievero-visu-vajadzibas
25. marts - Jaunums
RTU

«Ja vienai nozarei palīdzam, tad aizmirstam par citiem aspektiem – ja attīstām biznesu, tad aizmirstam par vidi, ja sargājam vidi, tad aizmirstam par biznesu utt. Nespējam panākt vienotu izpratni, toleranci pret citu vajadzībām. Kad atradīsim līdzsva...

RTU asociētais profesors izdod jaunu mācību grāmatu par nodokļiem

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-asocietais-profesors-izdod-jaunu-macibu-gramatu-par-nodokliem
9. marts - Jaunums
RTU

11. martā plkst. 15.00 tiešsaistē notiks Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes asociētā profesora Māra Juruša mācību grāmatas «Nodokļu plānošana Latvijā un starptautiskā vidē» svinīgā atklāšana....

Pirmais studentu excel vebinārs pulcē lielu interesentu skaitu

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/pirmais-studentu-excel-vebinars-pulce-lielu-interesentu-skaitu
8. marts - Jaunums
RTU

Negaidīti liels interesentu skaits atsaucas vēl nebijušam vebināram, kurā ar Excel iespējām iepazīstināja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes pirmā kursa studenti, kuri paši biznesa datu analīzes tehnoloģijas ...

RTU studenti analizē nevalstisko organizāciju darbības caurspīdīgumu Latvijā

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-studenti-analize-nevalstisko-organizaciju-darbibas-caurspidigumu-latvija
2. marts - Jaunums
RTU

Latvijā trūkst vienota instrumenta, kas spētu nodrošināt caurskatāmību nevalstisko organizāciju sektorā un veikt kontroles funkcijas, secina Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadība fakultātes studenti. Ar pētījuma rezultātiem...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 40 rezultāti.

Meklētie tagi: