Iepirkumu saraksts

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

EIS

Publicēts RTU mājaslapā Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Statuss Iesniegšanas termiņš Iepirkuma līgumcenas robežvērtība
20.06.2018.
RTU-2018/59
Video filmēšanas, tiešraižu un mācību materiālu producēšanas datu apstrādes iekārtu, programmatūras komplekta piegāde un uzstādīšana Noslēdzies 04.07.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
12.06.2018.
RTU-2018/20
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei: fotoķīmijas monitoringa sistēma Noslēdzies 12.07.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
08.06.2018.
RTU-2018/51
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Aprīkojuma iegāde RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai Noslēdzies 16.07.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
04.06.2018.
RTU-2018/49
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Energoelektronikas un tīkla sistēmu fizikāla simulatora iegāde Eiropas Savienības fonda projekta “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” (Vienošanās Nr.1.1.1.4/17/I/004) ietvaros Noslēdzies 06.07.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
23.05.2018.
RTU-2018/11
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iekārtas CO2 katalītiskās konversijas pētījumiem iegāde Eiropas Savienības fonda projekta “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” (Vienošanās Nr.1.1.1.4/17/I/004) ietvaros Noslēdzies 23.07.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
23.05.2018.
RTU-2018/52
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Laboratorijas rotācijas viskozimetra iegāde Noslēdzies 27.06.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
23.05.2018.
RTU-2018/57
Eiropas Savienības fondu finansējums
Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (H2020) līdzfinansētā projekta Nr. 646116 Real Value “Realising Value from Electricity Markets with Local Smart Electric Thermal Storage Technology” Rīgas Tehniskās universitātes finanšu pārskatu audits Noslēdzies 04.06.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
18.05.2018.
RTU-2018/55
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātei: telpisku objektu relatīvo deformāciju ciparattēlu korelācijas mēraparatūra Noslēdzies 22.06.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
17.05.2018.
RTU-2017/130
Eiropas Savienības fondu finansējums
Fizikāla kustību simulatora eksperimentālās platformas iegāde Eiropas Savienības fonda projekta “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” (Vienošanās Nr.1.1.1.4/17/I/004) ietvaros Noslēdzies Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
14.05.2018.
RTU-2018/48
Elektroniskais iepirkums
Universālās testēšanas iekārtas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Noslēdzies 14.06.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
09.05.2018.
RTU-2018/39
Elektroniskais iepirkums
Mobilo telefonu piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Noslēdzies 31.05.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
08.05.2018.
RTU-2018/40
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Aprīkojuma iegāde RTU ETF STEM studiju programmas ietvaros Noslēdzies 07.06.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
07.05.2018.
RTU-2018/47
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Tehniskās fizikas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai Noslēdzies 08.06.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
27.04.2018.
RTU-2018/41
Eiropas Savienības fondu finansējums
Darbgalda iegāde RTU DITF STEM studiju programmas ietvaros Noslēdzies 11.05.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
20.04.2018.
RTU-2018/46
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros Noslēdzies 18.06.2018. plkst. 09:00 Būvdarbi: 5 548 000 EUR bez PVN un vairāk
16.04.2018.
RTU-2018/42
Datortehnikas piederumu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Noslēdzies 27.04.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
13.04.2018.
RTU-2018/45
Skaņas, gaismas un skatuvju aprīkojuma noma un apkalpošana RTU Lielā izlaiduma vajadzībām Noslēdzies 25.04.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
13.04.2018.
RTU-2018/8
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei: 500 MHz kodolmagnētiskās rezonanses spektrometrs Noslēdzies 21.05.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
13.04.2018.
RTU-2018/24
Elektroniskais iepirkums
Elektroenerģijas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes vajadzībām Noslēdzies 21.05.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
13.04.2018.
RTU-2018/43
Kravas furgona iegāde operatīvajā līzingā SIA “PLACIS” vajadzībām Noslēdzies 24.04.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 20.06.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/59
Iepirkuma nosaukums Video filmēšanas, tiešraižu un mācību materiālu producēšanas datu apstrādes iekārtu, programmatūras komplekta piegāde un uzstādīšana
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 04.07.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 12.06.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/20
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei: fotoķīmijas monitoringa sistēma
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 12.07.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 08.06.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/51
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Aprīkojuma iegāde RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 16.07.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 04.06.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/49
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Energoelektronikas un tīkla sistēmu fizikāla simulatora iegāde Eiropas Savienības fonda projekta “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” (Vienošanās Nr.1.1.1.4/17/I/004) ietvaros
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 06.07.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 23.05.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/11
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Iekārtas CO2 katalītiskās konversijas pētījumiem iegāde Eiropas Savienības fonda projekta “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” (Vienošanās Nr.1.1.1.4/17/I/004) ietvaros
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 23.07.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 23.05.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/52
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Laboratorijas rotācijas viskozimetra iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 27.06.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 23.05.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/57
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (H2020) līdzfinansētā projekta Nr. 646116 Real Value “Realising Value from Electricity Markets with Local Smart Electric Thermal Storage Technology” Rīgas Tehniskās universitātes finanšu pārskatu audits
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 04.06.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 18.05.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/55
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātei: telpisku objektu relatīvo deformāciju ciparattēlu korelācijas mēraparatūra
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 22.06.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 17.05.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/130
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Fizikāla kustību simulatora eksperimentālās platformas iegāde Eiropas Savienības fonda projekta “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” (Vienošanās Nr.1.1.1.4/17/I/004) ietvaros
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 14.05.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/48
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Universālās testēšanas iekārtas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 14.06.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 09.05.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/39
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Mobilo telefonu piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 31.05.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 08.05.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/40
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Aprīkojuma iegāde RTU ETF STEM studiju programmas ietvaros
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 07.06.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 07.05.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/47
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Tehniskās fizikas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 08.06.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 27.04.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/41
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Darbgalda iegāde RTU DITF STEM studiju programmas ietvaros
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 11.05.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 20.04.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/46
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 18.06.2018 plkst. 09:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Būvdarbi: 5 548 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 16.04.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/42
Iepirkuma nosaukums Datortehnikas piederumu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 27.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 13.04.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/45
Iepirkuma nosaukums Skaņas, gaismas un skatuvju aprīkojuma noma un apkalpošana RTU Lielā izlaiduma vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 25.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 13.04.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/8
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei: 500 MHz kodolmagnētiskās rezonanses spektrometrs
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 21.05.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 13.04.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/24
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Elektroenerģijas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 21.05.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 13.04.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/43
Iepirkuma nosaukums Kravas furgona iegāde operatīvajā līzingā SIA “PLACIS” vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 24.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN

Iepirkuma filtri

Meklēšanā atrasti 845 rezultāti.

Meklētie iepirkumi:

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte

_