Iepirkumu saraksts

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

EIS

Publicēts RTU mājaslapā Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Statuss Iesniegšanas termiņš Iepirkuma līgumcenas robežvērtība
09.03.2018.
RTU-2018/25
Peldbaseina vannas PVC ieklāja nomaiņa SIA "ĶĪPSALAS PELDBASEINS" vajadzībām Noslēdzies 03.04.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
08.03.2018.
RTU-2018/10
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Energoelektronikas un tīkla sistēmu fizikāla simulatora iegāde Eiropas Savienības fonda projekta “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” (Vienošanās Nr.1.1.1.4/17/I/004) ietvaros Noslēdzies 07.05.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
06.03.2018.
RTU-2018/14
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Dažādu laboratorijas preču un ierīču iegāde Noslēdzies 10.04.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
05.03.2018.
RTU-2018/19
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātei: telpisku objektu relatīvo deformāciju ciparattēlu korelācijas mēraparatūra, telpisku objektu bezkontakta lāzera skenējošs vibrogrāfs Noslēdzies 09.04.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
28.02.2018.
RTU-2018/13
Paklāju un grīdu uzkopšanas darbarīku noma un maiņa Noslēdzies 12.03.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
28.02.2018.
RTU-2018/16
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei: termogravimetrs ar gāzu hromatogrāfu ar masselektīvo detektoru un paraugu ievadīšanas sistēmām Noslēdzies 02.05.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
22.02.2018.
RTU-2018/17
Neregulārie pasažieru pārvadājumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Noslēdzies 06.03.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
09.02.2018.
RTU-2018/18
Akadēmiskās lekcijas un uzņēmumu/organizāciju vizītes Rīgas Biznesa skolas Executive MBA programmai ĶTR Noslēdzies 26.02.2018. plkst. 16:00 Likuma 2. pielikuma pakalpojumi: 42 000 EUR bez PVN un vairāk
07.02.2018.
RTU-2017/109
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrādes uzraudzība un būvuzraudzība RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros Noslēdzies 08.03.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
02.02.2018.
RTU-2017/132
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: unikāls augstfrekvenču elektriska signāla multipleksors, unikāls augstfrekvenču elektriskā signāla demultipleksors, optiskā signāla ierosinošo avotu komplekts C un L joslām Noslēdzies 09.03.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
02.02.2018.
RTU-2017/133
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: prototipu iekārtu izstrādes, testēšanas un kalibrēšanas komplekts Noslēdzies 28.03.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
01.02.2018.
RTU-2018/12
Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi Noslēdzies 26.01.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
29.01.2018.
RTU-2018/5
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros Noslēdzies 19.03.2018. plkst. 10:00 Būvdarbi: 5 548 000 EUR bez PVN un vairāk
26.01.2018.
RTU-2018/3
RTU pamattīkla aparatūras garantijas nodrošināšanas, pamattīkla un BGP maršrutētāja konfigurēšanas un pārvaldības pakalpojumu nodrošināšana Noslēdzies Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
16.01.2018.
RTU-2018/9
Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegāde un uzstādīšana SIA "RTU inženierzinātņu vidusskola" vajadzībām Noslēdzies 29.01.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
16.01.2018.
RTU-2018/7
Digitālā osciloskopa iegāde Noslēdzies 29.01.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
15.01.2018.
RTU-2018/6
Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi Noslēdzies 15.01.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
15.01.2018.
RTU-2017/128
Eiropas Savienības fondu finansējums
Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW Noslēdzies 29.01.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
11.01.2018.
RTU-2018/2
Eiropas Savienības fondu finansējums
Dažādu materiālu iegāde ERAF projektu vajadzībām Noslēdzies 22.01.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
09.01.2018.
RTU-2018/1
Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi Noslēdzies 09.01.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 09.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/25
Iepirkuma nosaukums Peldbaseina vannas PVC ieklāja nomaiņa SIA "ĶĪPSALAS PELDBASEINS" vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 03.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 08.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/10
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Energoelektronikas un tīkla sistēmu fizikāla simulatora iegāde Eiropas Savienības fonda projekta “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” (Vienošanās Nr.1.1.1.4/17/I/004) ietvaros
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 07.05.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 06.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/14
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Dažādu laboratorijas preču un ierīču iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 10.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 05.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/19
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātei: telpisku objektu relatīvo deformāciju ciparattēlu korelācijas mēraparatūra, telpisku objektu bezkontakta lāzera skenējošs vibrogrāfs
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 09.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 28.02.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/13
Iepirkuma nosaukums Paklāju un grīdu uzkopšanas darbarīku noma un maiņa
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 12.03.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 28.02.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/16
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei: termogravimetrs ar gāzu hromatogrāfu ar masselektīvo detektoru un paraugu ievadīšanas sistēmām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 02.05.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 22.02.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/17
Iepirkuma nosaukums Neregulārie pasažieru pārvadājumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 06.03.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 09.02.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/18
Iepirkuma nosaukums Akadēmiskās lekcijas un uzņēmumu/organizāciju vizītes Rīgas Biznesa skolas Executive MBA programmai ĶTR
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 26.02.2018 plkst. 16:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Likuma 2. pielikuma pakalpojumi: 42 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 07.02.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/109
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrādes uzraudzība un būvuzraudzība RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 08.03.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 02.02.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/132
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: unikāls augstfrekvenču elektriska signāla multipleksors, unikāls augstfrekvenču elektriskā signāla demultipleksors, optiskā signāla ierosinošo avotu komplekts C un L joslām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 09.03.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 02.02.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/133
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: prototipu iekārtu izstrādes, testēšanas un kalibrēšanas komplekts
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 28.03.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 01.02.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/12
Iepirkuma nosaukums Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 26.01.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 29.01.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/5
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 19.03.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Būvdarbi: 5 548 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 26.01.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/3
Iepirkuma nosaukums RTU pamattīkla aparatūras garantijas nodrošināšanas, pamattīkla un BGP maršrutētāja konfigurēšanas un pārvaldības pakalpojumu nodrošināšana
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 16.01.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/9
Iepirkuma nosaukums Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegāde un uzstādīšana SIA "RTU inženierzinātņu vidusskola" vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 29.01.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 16.01.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/7
Iepirkuma nosaukums Digitālā osciloskopa iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 29.01.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 15.01.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/6
Iepirkuma nosaukums Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 15.01.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 15.01.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/128
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 29.01.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 11.01.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/2
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Dažādu materiālu iegāde ERAF projektu vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 22.01.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 09.01.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/1
Iepirkuma nosaukums Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 09.01.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN

Iepirkuma filtri

Meklēšanā atrasti 830 rezultāti.

Meklētie iepirkumi:

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte

_