Iepirkumu saraksts

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

EIS

Publicēts RTU mājaslapā Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Statuss Iesniegšanas termiņš Iepirkuma līgumcenas robežvērtība
06.04.2018.
RTU-2018/23
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai Noslēdzies 16.05.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
03.04.2018.
RTU-2018/38
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Būvju vibrācijas un šīs vibrācijas ietekmes uz būvkonstrukcijām un cilvēkiem mērītāja iegāde Noslēdzies 07.05.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
29.03.2018.
RTU-2018/26
RTU Ķīpsalas kompleksa fiziskā apsardze Noslēdzies 16.04.2018. plkst. 10:00 Likuma 2. pielikuma pakalpojumi: 42 000 EUR bez PVN un vairāk
29.03.2018.
RTU-2018/36
Eiropas Savienības fondu finansējums
Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojumi Noslēdzies 19.04.2018. plkst. 14:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
28.03.2018.
RTU-2018/31
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Aprīkojuma iegāde INTERREG projekta ietvaros RTU Ventspils filiāles elektronikas laboratorijas vajadzībām Noslēdzies 07.05.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
23.03.2018.
RTU-2018/33
Elektroniskais iepirkums
Laboratorijas iekārtas un papildaprīkojums Noslēdzies 27.04.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
23.03.2018.
RTU-2018/30
Eiropas Savienības fondu finansējums
Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai Noslēdzies 06.04.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
22.03.2018.
RTU-2018/35
Reklāmas izvietošanas pakalpojumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Noslēdzies 13.04.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
22.03.2018.
RTU-2018/28
Detaļu piegāde, nomaiņa un tehnisko parametru atjaunošana ultra augstas izšķiršanas spējas (0,8 nm) skenējošam elektronu mikroskopam (Nova NanoSem 650) Noslēdzies Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
22.03.2018.
RTU-2018/37
Eiropas Savienības fondu finansējums
Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām” Noslēdzies 17.04.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
20.03.2018.
RTU-2018/22
Eiropas Savienības fondu finansējums
Elektronisko komponenšu iegāde Noslēdzies 05.04.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
19.03.2018.
RTU-2018/29
Kravas furgona iegāde operatīvajā līzingā SIA “PLACIS” vajadzībām Noslēdzies 04.04.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
16.03.2018.
RTU-2018/4
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: Mobila robotizēta platforma, ROS saskarne, 5DOF satvērējs Jaguar V4 Platform with arm, Unikāla 6DOF robotizēta cilvēkveidīga robotizēta platforma, ROS saskarne, Baxter Noslēdzies 21.04.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
13.03.2018.
RTU-2018/27
Eiropas Savienības fondu finansējums
Elektronisko komponenšu iegāde ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/197, vajadzībām Noslēdzies 27.03.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
09.03.2018.
RTU-2018/21
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātei Noslēdzies 16.04.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
09.03.2018.
RTU-2018/25
Peldbaseina vannas PVC ieklāja nomaiņa SIA "ĶĪPSALAS PELDBASEINS" vajadzībām Noslēdzies 03.04.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
08.03.2018.
RTU-2018/10
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Energoelektronikas un tīkla sistēmu fizikāla simulatora iegāde Eiropas Savienības fonda projekta “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” (Vienošanās Nr.1.1.1.4/17/I/004) ietvaros Noslēdzies 07.05.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
06.03.2018.
RTU-2018/14
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Dažādu laboratorijas preču un ierīču iegāde Noslēdzies 10.04.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
05.03.2018.
RTU-2018/19
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātei: telpisku objektu relatīvo deformāciju ciparattēlu korelācijas mēraparatūra, telpisku objektu bezkontakta lāzera skenējošs vibrogrāfs Noslēdzies 09.04.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
28.02.2018.
RTU-2018/13
Paklāju un grīdu uzkopšanas darbarīku noma un maiņa Noslēdzies 12.03.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 06.04.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/23
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 16.05.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 03.04.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/38
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Būvju vibrācijas un šīs vibrācijas ietekmes uz būvkonstrukcijām un cilvēkiem mērītāja iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 07.05.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 29.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/26
Iepirkuma nosaukums RTU Ķīpsalas kompleksa fiziskā apsardze
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 16.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Likuma 2. pielikuma pakalpojumi: 42 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 29.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/36
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojumi
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 19.04.2018 plkst. 14:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 28.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/31
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Aprīkojuma iegāde INTERREG projekta ietvaros RTU Ventspils filiāles elektronikas laboratorijas vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 07.05.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 23.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/33
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Laboratorijas iekārtas un papildaprīkojums
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 27.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 23.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/30
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 06.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 22.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/35
Iepirkuma nosaukums Reklāmas izvietošanas pakalpojumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 13.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 22.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/28
Iepirkuma nosaukums Detaļu piegāde, nomaiņa un tehnisko parametru atjaunošana ultra augstas izšķiršanas spējas (0,8 nm) skenējošam elektronu mikroskopam (Nova NanoSem 650)
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 22.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/37
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām”
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 17.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 20.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/22
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Elektronisko komponenšu iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 05.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 19.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/29
Iepirkuma nosaukums Kravas furgona iegāde operatīvajā līzingā SIA “PLACIS” vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 04.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 16.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/4
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: Mobila robotizēta platforma, ROS saskarne, 5DOF satvērējs Jaguar V4 Platform with arm, Unikāla 6DOF robotizēta cilvēkveidīga robotizēta platforma, ROS saskarne, Baxter
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 21.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 13.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/27
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Elektronisko komponenšu iegāde ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/197, vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 27.03.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 09.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/21
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātei
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 16.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 09.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/25
Iepirkuma nosaukums Peldbaseina vannas PVC ieklāja nomaiņa SIA "ĶĪPSALAS PELDBASEINS" vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 03.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 08.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/10
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Energoelektronikas un tīkla sistēmu fizikāla simulatora iegāde Eiropas Savienības fonda projekta “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” (Vienošanās Nr.1.1.1.4/17/I/004) ietvaros
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 07.05.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 06.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/14
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Dažādu laboratorijas preču un ierīču iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 10.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 05.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/19
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātei: telpisku objektu relatīvo deformāciju ciparattēlu korelācijas mēraparatūra, telpisku objektu bezkontakta lāzera skenējošs vibrogrāfs
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 09.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 28.02.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/13
Iepirkuma nosaukums Paklāju un grīdu uzkopšanas darbarīku noma un maiņa
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 12.03.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN

Iepirkuma filtri

Meklēšanā atrasti 845 rezultāti.

Meklētie iepirkumi:

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte

_