Iepirkumu saraksts

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

EIS

Publicēts RTU mājaslapā Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Statuss Iesniegšanas termiņš Iepirkuma līgumcenas robežvērtība
28.02.2018.
RTU-2018/16
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei: termogravimetrs ar gāzu hromatogrāfu ar masselektīvo detektoru un paraugu ievadīšanas sistēmām Noslēdzies 02.05.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
22.02.2018.
RTU-2018/17
Neregulārie pasažieru pārvadājumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Noslēdzies 06.03.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
09.02.2018.
RTU-2018/18
Akadēmiskās lekcijas un uzņēmumu/organizāciju vizītes Rīgas Biznesa skolas Executive MBA programmai ĶTR Noslēdzies 26.02.2018. plkst. 16:00 Likuma 2. pielikuma pakalpojumi: 42 000 EUR bez PVN un vairāk
07.02.2018.
RTU-2017/109
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrādes uzraudzība un būvuzraudzība RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros Noslēdzies 08.03.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
02.02.2018.
RTU-2017/132
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: unikāls augstfrekvenču elektriska signāla multipleksors, unikāls augstfrekvenču elektriskā signāla demultipleksors, optiskā signāla ierosinošo avotu komplekts C un L joslām Noslēdzies 09.03.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
02.02.2018.
RTU-2017/133
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: prototipu iekārtu izstrādes, testēšanas un kalibrēšanas komplekts Noslēdzies 28.03.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
01.02.2018.
RTU-2018/12
Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi Noslēdzies 26.01.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
29.01.2018.
RTU-2018/5
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros Noslēdzies 19.03.2018. plkst. 10:00 Būvdarbi: 5 548 000 EUR bez PVN un vairāk
26.01.2018.
RTU-2018/3
RTU pamattīkla aparatūras garantijas nodrošināšanas, pamattīkla un BGP maršrutētāja konfigurēšanas un pārvaldības pakalpojumu nodrošināšana Noslēdzies Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
16.01.2018.
RTU-2018/9
Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegāde un uzstādīšana SIA "RTU inženierzinātņu vidusskola" vajadzībām Noslēdzies 29.01.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
16.01.2018.
RTU-2018/7
Digitālā osciloskopa iegāde Noslēdzies 29.01.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
15.01.2018.
RTU-2018/6
Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi Noslēdzies 15.01.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
15.01.2018.
RTU-2017/128
Eiropas Savienības fondu finansējums
Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW Noslēdzies 29.01.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
11.01.2018.
RTU-2018/2
Eiropas Savienības fondu finansējums
Dažādu materiālu iegāde ERAF projektu vajadzībām Noslēdzies 22.01.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
09.01.2018.
RTU-2018/1
Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi Noslēdzies 09.01.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
08.01.2018.
RTU-2017/122
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU augstas veiktspējas skaitļošanas centram: augstas veiktspējas skaitļošanas klastera uzlabojumi Noslēdzies 01.03.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
29.12.2017.
RTU-2017/121
Eiropas Savienības fondu finansējums
Darba apģērbu/uniformu komforta testēšanas pakalpojumi Noslēdzies 17.01.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
29.12.2017.
RTU-2017/131
Eiropas Savienības fondu finansējums
Eksperimentālo iekārtu kalibrēšana, tehniskā apkope Noslēdzies 11.01.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
28.12.2017.
RTU-2017/124
Elektroniskais iepirkums
Lāzera Stellar - Pro Ren 514 barošanas bloka un lāzera caurules piegāde Noslēdzies 29.01.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
28.12.2017.
RTU-2017/98
Eiropas Savienības fondu finansējums
Palīgmateriālu iegāde gaismas noturības testiem gaismas noturības kamerā Q-sun Noslēdzies 15.11.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 28.02.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/16
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei: termogravimetrs ar gāzu hromatogrāfu ar masselektīvo detektoru un paraugu ievadīšanas sistēmām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 02.05.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 22.02.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/17
Iepirkuma nosaukums Neregulārie pasažieru pārvadājumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 06.03.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 09.02.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/18
Iepirkuma nosaukums Akadēmiskās lekcijas un uzņēmumu/organizāciju vizītes Rīgas Biznesa skolas Executive MBA programmai ĶTR
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 26.02.2018 plkst. 16:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Likuma 2. pielikuma pakalpojumi: 42 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 07.02.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/109
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrādes uzraudzība un būvuzraudzība RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 08.03.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 02.02.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/132
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: unikāls augstfrekvenču elektriska signāla multipleksors, unikāls augstfrekvenču elektriskā signāla demultipleksors, optiskā signāla ierosinošo avotu komplekts C un L joslām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 09.03.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 02.02.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/133
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: prototipu iekārtu izstrādes, testēšanas un kalibrēšanas komplekts
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 28.03.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 01.02.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/12
Iepirkuma nosaukums Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 26.01.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 29.01.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/5
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 19.03.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Būvdarbi: 5 548 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 26.01.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/3
Iepirkuma nosaukums RTU pamattīkla aparatūras garantijas nodrošināšanas, pamattīkla un BGP maršrutētāja konfigurēšanas un pārvaldības pakalpojumu nodrošināšana
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 16.01.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/9
Iepirkuma nosaukums Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegāde un uzstādīšana SIA "RTU inženierzinātņu vidusskola" vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 29.01.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 16.01.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/7
Iepirkuma nosaukums Digitālā osciloskopa iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 29.01.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 15.01.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/6
Iepirkuma nosaukums Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 15.01.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 15.01.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/128
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 29.01.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 11.01.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/2
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Dažādu materiālu iegāde ERAF projektu vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 22.01.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 09.01.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/1
Iepirkuma nosaukums Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 09.01.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 08.01.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/122
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU augstas veiktspējas skaitļošanas centram: augstas veiktspējas skaitļošanas klastera uzlabojumi
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 01.03.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 29.12.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/121
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Darba apģērbu/uniformu komforta testēšanas pakalpojumi
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 17.01.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 29.12.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/131
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Eksperimentālo iekārtu kalibrēšana, tehniskā apkope
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 11.01.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 28.12.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/124
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Lāzera Stellar - Pro Ren 514 barošanas bloka un lāzera caurules piegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 29.01.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 28.12.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/98
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Palīgmateriālu iegāde gaismas noturības testiem gaismas noturības kamerā Q-sun
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 15.11.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk

Iepirkuma filtri

Meklēšanā atrasti 845 rezultāti.

Meklētie iepirkumi:

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte

_