Projekts

.
.
Pēdējās jūdzes preču sadales ilgtspējīgu un videi draudzīgu pakalpojumu ieviešanai modeļa izstrāde Latvijā
Projekta nosaukums: Pēdējās jūdzes preču sadales ilgtspējīgu un videi draudzīgu pakalpojumu ieviešanai modeļa izstrāde Latvijā
Projekta īsais nosaukums: TRANS4ECO
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: lzp-2022/1-0306
RTU Projektu reģistra numurs: 4695
Struktūrvienība: Ekonomikas un uzņēmējdarbības institūts
Projekta administrētājs: Projektu administrēšanas nodaļa
Finansējošais fonds: LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.01.2023.
Projekta noslēguma datums: 31.12.2025.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Latvijas Zinātnes padome
Projekta zinātniskais/saturiskais vadītājs: Sanda Lapuķe
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Anete Rutka
Projekta kopējais finansējums:
300 000.00
Publicēts RTU mājas lapā: 02.01.2023.

Universitāte