Projekts

.
.
Aprites ekonomika koka ēku būvniecībā
Projekta nosaukums: Aprites ekonomika koka ēku būvniecībā
Projekta īsais nosaukums: Wood in Circle
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2020-1LT01-KA203-077939
RTU Projektu reģistra numurs: 4370
Struktūrvienība: BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra
Projekta administrētājs: BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra
Finansējošais fonds: ERASMUS+
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.09.2020.
Projekta noslēguma datums: 30.11.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Vilnius Gediminas Technical University
Projekta zinātniskais/saturiskais vadītājs: Ineta Geipele
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Ineta Geipele
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 210 919.00 EUR, projekta RTU daļa ir 35 931.40 EUR
Sadarbības partneris:
  • Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte
Publicēts RTU mājas lapā: 01.04.2021.

Universitāte