Projekts

.
.
Care@Home
Projekta nosaukums: Care@Home
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: Seed Money project #S050
RTU Projektu reģistra numurs: 4523
Struktūrvienība: BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra
Projekta administrētājs: BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra
Finansējošais fonds: Interreg Baltic sea region
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 19.06.2020.
Projekta noslēguma datums: 31.12.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Gewobag public housing company Berlin
Projekta zinātniskais/saturiskais vadītājs: Sanda Lapuķe
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Vineta Fortiņa
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 50 000.00 EUR
Projekta kopsavilkums:

Ievērojot demogrāfiskās pārmaiņas, kā arī sabiedrības novecošanas ietekmi uz veselības un aprūpes sistēmām visā ES, svarīgi ir identificēt esošās veselības aprūpes sistēmas vecāka gadagājuma cilvēku atbalstam pašam cilvēkam savās mājās. Tas var palīdzēt uzturēt sociālo labklājību, kurā uzlabosies veselības saglabāšanas iespējas, nodrošinot labāku piekļuvi veselības aprūpei savās mājās.

Apvienojot savu mājokli, ievērojot dažādus mājokļa un īpašumtiesību veidus, ar veselības aprūpi un aprūpi mājās, tiks risinātas identificētās aktīvas un veselīgas novecošanas problēmas: iedzīvotāju vajadzības dažādos dzīves posmos, nodrošinot augstāku dzīves kvalitāti un uzlabojot iedzīvotāju labklājību.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Pašreizējās situācijas izvērtējums veselības/mājas aprūpes jomā un mājokļu tirgū Vācijā, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā
Starpvalstu partnerības attīstība identificēto kopējo problēmjautājumu risināšanai sociālajā aprūpē mājokļu tirgus politikā Baltijā.
Sadarbības partneris:
  • Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin
  • Tallinn Social Welfare and Health Care Department
  • Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V.
Publicēts RTU mājas lapā: 19.06.2020.

Universitāte