Projekts

.
.
Atkritumu apsaimniekošanas optimizācija pilsētu teritorijās un mājsaimniecībās
Projekta nosaukums: Atkritumu apsaimniekošanas optimizācija pilsētu teritorijās un mājsaimniecībās
Projekta īsais nosaukums: OptiWaMag
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: PGI06085
RTU Projektu reģistra numurs: 4168
Struktūrvienība: BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra
Projekta administrētājs: BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra
Finansējošais fonds: Interreg Europe
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.08.2019.
Projekta noslēguma datums: 31.07.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: ERDF, County Administrative Board of Östergötland
Projekta zinātniskais/saturiskais vadītājs: Sanda Lapuķe
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Vineta Fortiņa
Projekta kopējais finansējums:
Project budget summary:
Total INTERREG Europe, ERDF 1 003 057.30 EUR
Partners' contribution 200 820.70
Grand Total 1 203 878.00 EUR

RTU:
Programme Funding 213 943.30 EUR
Partner contribution, public 37 754.70 EUR
Total 251 698.00
Sadarbības partneris:
  • County Administrative Board of Östergötland
Publicēts RTU mājas lapā: 01.08.2019.

Universitāte