Projekts

.
.
Augstas veiktspējas hibrīdbūvētu koka ēku projektēšana un būvniecība
Projekta nosaukums: Augstas veiktspējas hibrīdbūvētu koka ēku projektēšana un būvniecība
Projekta īsais nosaukums: HybridTim
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2020-1-DK01-KA203-075045
RTU Projektu reģistra numurs: 4383
Struktūrvienība: BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra
Projekta administrētājs: BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra
Finansējošais fonds: ERASMUS+
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.09.2020.
Projekta noslēguma datums: 31.08.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: VIA UNIVERSITY COLLEGE
Projekta zinātniskais/saturiskais vadītājs: Ineta Geipele
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Ineta Geipele
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 413 083.00 EUR, RTU daļa projektā ir 47 975.00 EUR
Projekta kopsavilkums:

Projekta HybridTim mērķis ir izpildīt nākotnes prasības studentu augstākajā izglītībā, projektējot un būvējot augstas hibrīdās inženierijas koka ēkas.
starpdisciplināras novatoriskas uz studentiem vērstas mācību pieejas.
Mērķi:
1) Izstrādāt un piegādāt jaunu starpdisciplināru modeli inženierijas hibrīdkoka ēku projektēšanai un būvniecībai, kas atbilst AII un darba tirgus pārstāvju vajadzībām.
2) Pilnveidot studentu un skolotāju kompetences problēmu risināšanā un komandas darbā, novatorisku domāšanu, motivāciju, izpratni par starpprofesionālu projektu ieguldījumu un projekta vadību, izmantojot projektā balstītas mācīšanās, mācīšanās darot un jauktas mācīšanās pieejas.
3) Izglītot visus dalībniekus (studentus, skolotājus, uzņēmējus) inženierijas hibrīdkoka būvniecības jomā.
4) Nodrošināt atklātu izpratni par projekta rezultātiem vietējā, nacionālā, ES līmeņa un starptautiskās mērķa grupās.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1) Izstrādāt un piegādāt jaunu starpdisciplināru modeli inženierijas hibrīdkoka ēku projektēšanai un būvniecībai, kas atbilst AII un darba tirgus pārstāvju vajadzībām.
2) Pilnveidot studentu un skolotāju kompetences problēmu risināšanā un komandas darbā, novatorisku domāšanu, motivāciju, izpratni par starpprofesionālu projektu ieguldījumu un projekta vadību, izmantojot projektā balstītas mācīšanās, mācīšanās darot un jauktas mācīšanās pieejas.
3) Izglītot visus dalībniekus (studentus, skolotājus, uzņēmējus) inženierijas hibrīdkoka būvniecības jomā.
4) Nodrošināt atklātu izpratni par projekta rezultātiem vietējā, nacionālā, ES līmeņa un starptautiskās mērķa grupās.
Sadarbības partneris:
  • VIA koledža
Publicēts RTU mājas lapā: 19.04.2021.

Universitāte