Projekts

.
.
Inovatīva virsskaņas aerodinamiskā tuneļa un aerokosmisku objektu īpašību izpētes metodoloģijas izstrāde
Projekta nosaukums: Inovatīva virsskaņas aerodinamiskā tuneļa un aerokosmisku objektu īpašību izpētes metodoloģijas izstrāde
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/321
RTU Projektu reģistra numurs: 3828
Struktūrvienība: Aeronautikas institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.12.2018.
Projekta noslēguma datums: 30.11.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Ilmārs Blumbergs
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%)
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Ali Arshad

Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma vispārīgais mērķis ir attīstīt pēcdoktoranta prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot karjeras uzsākšanas iespējas Rīgas Tehniskajā universitātē. Šī mērķa sasniegšanai pēcdoktorantam tiks nodrošināta iespēja īstenot individuālu pētniecības projektu pieredzējuša zinātniskā konsultanta vadībā 3 gadu garumā, nodrošinot piekļuvi nepieciešamajai pētniecības infrastruktūrai, materiāliem u.c. resursiem.

Projekta zinātniskais mērķis ir izstrādāt inovatīvu virsskaņas aerodinamiskā tuneļa prototipu un veikt augstas kvalitātes pētījumus par aerokosmisku objektu raksturīpašībām

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Virsskaņas aerodinamiskā tuneļa eksperimentālā prototipa aerodinamiskā un CAD modeļa izstrāde
Tiks aprēķināti plūsmas lauka parametri (katra aerodinamiskā tuneļa sekcija no ieplūdes vietas līdz izejai). Tiks izmantotas mūsdienīgo lietojumprogrammu paketes, piemēram, ANSYS, CATIA, SOLIDWORKS.
2. Virsskaņas aerodinamiskā tuneļa prototipa komponentu CFD analīze un matemātiskā modelēšana
Prototipa dizains tiks izstrādāts izmantojot CFD analīzi. CFD analīzes rezultātā tiks veikta noslēdzošā CAD modeļa izstrāde, pamatojoties uz matemātisko modelēšanu un simulācijām. 1.mobilitāte tiks veikta 2.aktivitātes noslēdzošā posmā.
3. Virsskaņas aerodinamiskā eksperimentālā prototipa komponentu izstrāde
4. Virsskaņas aerodinamiskā tuneļa prototipa testēšana un pētījumu metdoloģijas izstrāde
Eksperimentālā prototipa testēšana un pētījumu metodoloģijas izstrāde tiks veikta šajā darba paketē. Šī aktivitāte ir visu iepriekšējo darba pakešu validācija.
Publicēts RTU mājas lapā: 01.12.2018.

Universitāte

_