Projekts

.
.
Multifunkcionālie nanostrukturētie pārklājumi gaisa kuģu konstrukcijām (NANOCOAIRS)
Projekta nosaukums: Multifunkcionālie nanostrukturētie pārklājumi gaisa kuģu konstrukcijām (NANOCOAIRS)
Projekta īsais nosaukums: NANOCOAIRS
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/176
RTU Projektu reģistra numurs: 3262
Struktūrvienība: Aeronautikas institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.02.2018.
Projekta noslēguma datums: 31.01.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības un attīstības aģentūra
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 113 735.10 EUR jeb 85%
2. Valsts budžeta finansējums 13 380.60 EUR jeb 10%
3. RTU līdzfinansējums 6690.30 EUR jeb 5%
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Margarita Urbaha

Pirmais nepieciešamais nosacījums gaisa kuģa konstrukcijas aerodinamiskajai virsmai ir tāds, ka virsmas īpašības veicina naturālo lamināro plūsmu. Tas nozīmē, ka soļi, plaisas un virsmas defekti, piemēram, biezums mehānisko savienojumu dēļ, neeksistē vai ir ļoti mazi. Papildus virsmas gludumam un citiem ģeometriskiem virsmas nosacījumiem, kas veicina naturālo lamināro plūsmu spārnu paneļi ietver arī citas funkcijas, kas ir kritiskas spārnu un platformu vispārējā darbībā. Šīs papildus funkcijas ietver (bet neaprobežojas) erozijas pretestību, jo īpaši spārna priekšējās malas pusē, zibens aizsardzība, atledošana un pretapledošana. NANOCOAIRS projekts piedāvā inovatīvu jonu plazmas tehnoloģijas pārklājumu izstrādājot, testējot un piemērojot pretapledošanas pārklājumu reālām gaisa kuģa konstrukcijām.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Pārklājuma materiālu un procesu specifikācija
Apraksts: 1.1. Pretapledošanas īpašības novērtējums. Šo pārklājumu iespējamā pretestība pretapledojuma iedarbībai dažādu vielu (galvenokārt ūdens pilienu) veidā. Ciktāl tas ir iespējams, izvēlētajam materiālam ir jābūt lētam un ar mazu īpatnējo svaru. Šādā gadījumā tiks izmantoti mazi un vidēji testa objekti (0,1-1 ). 1.2. Adhēzijas īpašības novērtējums. Adhēzijas īpašības pārklājumam ar laiku mainoties, tas tiks vērtēts, tāpēc var rasties ķīmiska mijiedarbība ar epoksīda saistvielu, mitrumu un gaisā esošo skābekli.
2. Materiālu un procesa tehnoloģijas sākotnējā izstrāde pirmajai pārklāto paneļu kopai
Apraksts: 2.1. Dažāda ķīmiskā sastāva pāklājumu uzklāšana. 2.2. Radīto pārklājumu galveno paramatru pētījumi 2.3. Daudzslāņu pārklājuma uzklāšana, kas pielāgots nepieciešamām īpašībām. 2.4. Maza mēroga modeļu izmēģinājumi, uzrādot mērogojamību pārklājuma uzklāšanas procesā gaisa kuģu konstrukcija.
3. Trīs pārklātu paraugu raksturojums un izmēģinājumi.
Apraksts: 3.1. Vispārējā izmēģinājumu plānu izstrāde un pārklājuma īpašību analīze. 3.2. Trīs pārklātu paraugu izmēģinājumi.
4. Materiālu un procesa tehnoloģijas galīgā izstrāde otrajai pārklāto paraugu kopai.
Apraksts: 4.1. Materiāla galīgā izstrāde otrajai pārklāto paraugu kopai. 4.2. Tehnoloģijas galīgā izstrāde otrajai pārklāto paraugu kopai.
5. Izvēlētās pārklājumu tehnoloģijas gala raksturojums un izmēģinājumi
Apraksts: 5.1. Izvēlētās pārklājumu tehnoloģijas gala raksturojums Izvēlētās pārklājuma tehnoloģijas galīgais raksturojums, pamatojoties uz pārklājuma statusa attīstību no 1. līdz 4. aktivitātei. .5.2. Izvēlētās pārklājumu tehnoloģijas gala izmēģinājumi Galīgā testēšana izvēlētajai pārklājuma tehnoloģijai, pamatojoties uz pārklājuma statusa attīstību no 1. līdz 4. aktivitātei. Tiks saskaņotas tādas izmēģinājumu darbības kā pretapledošanas pārbaudes un specifiski elektrofunkcionālie izmēģinājumi (specific electrical function tests), kā arī pārklājuma izmēģinājumu objektu montāža, kas paredzēta saderības izmēģinājumiem pēc esošajiem kosmosa tehnoloģiju ražošanas standartiem.
Publicēts RTU mājas lapā: 29.05.2019.

Universitāte

_