Projekts

.
.
Integrētas sensoru sistēmas izveide materiālu un konstrukciju monitoringam
Projekta nosaukums: Integrētas sensoru sistēmas izveide materiālu un konstrukciju monitoringam
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/326
RTU Projektu reģistra numurs: 3827
Struktūrvienība: Aeronautikas institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.11.2018.
Projekta noslēguma datums: 31.10.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Vitālijs Pavelko
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%).
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Māris Hauka

Projekta specifiskais (zinātniskais) mērķis ir attīstīt ekonomiski efektīvu konstrukcijas tehniska stāvokļa monitoringa integrētu sistēmu, izmantojot daudzfunkcionālo pjezoelektrisko sensoru tīklu, radīt sistēmas tehnoloģiju un bāzes komponenšu prototipus, kā arī demonstrēt sistēmas efektivitāti dažādiem lietojumiem (mašīnbūves, transporta, civilās būvniecības un aerokosmiskā nozarēs). Sistēmai jānodrošina vairāku tipu un uzdevumu konstrukcijas drošu ekspluatāciju, savlaicīgi atklājot bīstamus ražošanas vai novecošanas bojājumus. Paredzēts attīstīt tehnoloģijas un pamat komponentes prototipu konstrukcijas monitoringa sistēmai, kas balstīti uz defekta atpazīšanas bez-etalona principu. Šīs problēmas sekmīgas atrisināšanas priekšnoteikums ir pēdējo oriģinālu pētījumu rezultāti par pāri „konstrukcija/sensors” slogojuma ietekmi uz ultraskaņa viļņu mijiedarbību ar strukturālu defektu.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Integrētās sensoru sistēmas algoritma izstrāde
Tiks pētīta pjezokeramikas dielektriskās īpašības un to atkarība no mehāniskās slodzes, temperatūras un frekvences. Atrisināšanas vienība: projektēšanas principi, algoritms un struktūra. Analītiskie pētījumi un tipisku strukturālo komponentu un elementu ar bojājumiem (plaisas, korozija, skrūvju locītavas atslāņošanās, slāņainas struktūras) datormodelēšana. Tiks veikti eksperimentālie pētījumi uz laboratorijas paraugiem un standarta konstrukciju elementu modeļiem ar bojājumiem . Apgūstot dažādus sensoru, mikroshēmu, mikrokontrolleru, procesoru sakaru protokolus, lai radītu vienotus atbilstošus datu tīklus un izstrādātu metodoloģiju.
2. Integrētās sensora sistēmas izveide
Šī aktivitāte ir veltīta sistēmas kritisko bloku izstrādei un sākotnējai izstrādei! Vienprātīgais maņu tīkls sastāv no vairākām kritiskām daļām. Atkarībā no neobjektivitātes veida to var panākt ar plašu dažādu modifikāciju funkcionalitāti, saskarni kā ierīces mobilitāti un saziņas aizsardzības līmeni dažādām lietojumprogrammām.
3. Integrētās sensoru sistēmas pārbaude un rezultātu pārbaude
Ultraskaņas virzīto viļņu mijiedarbības skaitļošanas simulācija ar plaisām dažādu materiālu tipiskajām struktūrām. Izveidojot "bojājuma / signāla" korelāciju, jūtīguma, izšķirtspējas un bojājumu noteikšanas varbūtības novērtējumu saskaņā ar bez atsauces principu. Eksperimentālie pētījumi ar paraugiem un konstrukcijas elementiem, kas izgatavoti no tērauda un sakausējumiem, betona, kompozītmateriāliem.
Publicēts RTU mājas lapā: 01.11.2018.

Universitāte

_