Projekts

.
.
Mobilās kosmosa vidē testēšanas iekārtas "Metamorphosis" prototipa izstrāde transportēšanai intermodālajā satiksmē
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Mobilās kosmosa vidē testēšanas iekārtas "Metamorphosis" prototipa izstrāde transportēšanai intermodālajā satiksmē
Projekta īsais nosaukums: Metamorphosis
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: ERAF 1.1.1.1/18/A/133
RTU Projektu reģistra numurs: 4127
Struktūrvienība: Aeronautikas institūts
Projekta administrētājs: Attīstības prorektora dienests
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.05.2019.
Projekta noslēguma datums: 30.04.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Margarita Urbaha
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Marija Nikipelova
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais ir finansējums 646 189.40 EUR Projekta RTU daļas finansējums ir 362 523.94 EUR
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis: Pamatojoties uz rūpnieciskiem pētījumiem, izveidot mobilo testēšanas iekārtas "Metamorfoze" (MSTF) prototipu, kas tiek transportēts intermodālo satiksmes vidē, un sasniegt MSTF zinātniskās un tehniskās gatavības līmeni no TRL2 līmeņa līdz TRL4 līmenim (Eiropas Kosmosa aģentūras (ESA) mērogs) projekta tālākai attīstībai. 
Projekta kategorija: rūpnieciskie pētījumi, nesaimnieciskais projekts. 
Zinātnes nozare: 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas (2.3. Mašīnbūve un mehānika) 
Galvenais projekta rezultāts - MSTF prototips, kas izstrādāts rūpniecisko pētījumu rezultātā un piemērots transportēšanai intermodālo satiksmes apstākļos; 
Tiek pieņemts, ka MSTF ļaus veikt izstrādes darbu un veikt nepieciešamos testus OIR (oriģinālo iekārtu ražošana) produktu validācijai, pārbaudei, kvalifikācijai un apstiprināšanai saskaņā ar ESA ECSS prasībām, t.i., ECSS-E-ST-10C standartu. Tas savukārt ļaus lielam skaitam mazo uzņēmumu un institūciju iekļūt kosmosa komponentu, detaļu, montāžu, vienību, sistēmu un kompleksu, kas atbilst Eiropas un pasaules tirgus ESA un NASA prasībām, tādējādi nodrošinot lielu impulsu Eiropas kosmosa nozarē. 
Šis projekts ir unikāls un tam nav salīdzinošu analogu (visas esošās testēšanas iekārtas ir stacionāras). Izvirzītā mērķa sasniegšana pierādīs iespēju izveidot unikālu inovativu mobilo kosmosa vidē izmēģinājumu iekārtu, kurai nav analogu, jo ir nepieciešamas daudzas specializācijas sarežģītu tehnisko risinājumu izstrādē. 

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
RTU AERTI veicamie darbi: iekārtas prototipa un tā galveno mezglu 3D CAD modeli izveide, projektēšanas dokumentācijas izstrāde un zināšanu izplatīšana par šo pētījuma rezultātiem.
CVS veicamie darbi: prototipa konstrukcijas elementu izgatavošana un montāža.
Kopīgais darbs: prototipa konstrukcijas elementu projektēšanas aprēķini, programmatūras izstrāde, prototipu testēšana, rūpnieciskie pētījumi, intelektuālā īpašuma aizsardzība.
Sadarbības partneris:
  • SIA "Cryogenic and vacuum systems"
Publicēts RTU mājas lapā: 03.05.2019.

Universitāte

_