Projekts

.
.
Augstas efektivitātes erozijizturīgie multifunkcionālie pārklājumi gaisa kuģu kompozīta konstrukcijām (PEROMACS)
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Augstas efektivitātes erozijizturīgie multifunkcionālie pārklājumi gaisa kuģu kompozīta konstrukcijām (PEROMACS)
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/073
RTU Projektu reģistra numurs: 2603/2017
Struktūrvienība: Aeronautikas institūts
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.03.2017.
Projekta noslēguma datums: 29.02.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līguma aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Margarita Urbaha
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Diāna Tumene
Projekta kopējais finansējums:
200 000 EUR, t.sk. 170 000.00 EUR ERAF finansējums un 15 000.00 EUR valsts budžeta finansējums
Projekta kopsavilkums:

PEROMACS projekta joma ir Clean Sky 2 programmas daļa, tā atbilst aktivitātei „Gaisa kuģu korpusu izpildījuma un energoefektivitātes uzlabošana (Airframe High Performance and Energy Efficiency), tehnoloģiju plūsmā – pilnveidota laminaritāte, naturālas laminārās plūsmas (Natural Laminar Flow - NLF) integrācija spārnā.
Pirmais nepieciešamais nosacījums NLF aerodinamiskai virsmai, piemēram, spārna panelim, ir naturālās laminārās plūsmas veicināšana. Papildus virsmas gludumam un citiem ģeometriskiem virsmas nosacījumiem, kas veicina naturālo lamināro plūsmu, prasības attiecībā uz NLF spārnu paneļiem ietver arī citas funkcijas, kas ir kritiskas spārnu un platformu vispārējai efektivitātei. Šīs papildus funkcijas ietver erozijas pretestību, jo īpaši spārna priekšējās malas pusē, atledošanas un pretapledošanas īpašības.
Daudzfunkcionālam NLF spārna veiksmīgai funkcionēšanai ir nepieciešams erozijas izturīgs pārklājums ar elektrovadītspēju no nevadoša (izolējošam) līdz labi elektrovadošam.
Šī projekta mērķis ir pielāgot esošās pārklājumu tehnoloģijas konkrētām Clean Sky 2 prasībām, pielietot pārklājumus lielam skaitam izmēģinājuma objektu no maziem līdz vidējiem izmēriem, lai novērtētu izvēlēto pārklājumu funkcionālās īpašības, kā arī to uzklāšanas tehnoloģijas.

Projekts ietver materiālu un procesu specifikāciju trīs NLF spārnu paneļiem erozijas izturīgo pārklājumu uz PVD tehnoloģijas bāzes izstrādei:
• elektriski vadoši erozijas izturīgie pārklājumi,
• elektriski rezistīvie erozijas izturīgie (pretapledojuma) pārklājumi,
• elektrību nevadošie erozijas izturīgie pārklājumi (izolācijas).
PEROMACS projekts ir pozitīvi novērtēts saskaņā ar Horizon 2020 / Clean Sky 2 JU Call: H2020-CS2-CFP02-2015-01 Topic:
JTI-CS2-2015-CFP02-AIR-01-10.
Projekta kategorija – rūpnieciskais pētījums, nesaimniecisks projekts.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Galvenās projekta darbības iekļauj:
1. pārklājuma materiālu un procesu specifikācija;
2. materiāla un procesa tehnoloģijas sākotnēja izstrāde pirmajai pārklāto paneļu kopai;
3. trīs eksperimentālo pārklājuma tehnoloģiju raksturojums un izmēģinājumi;
4. materiālu un procesa tehnoloģijas gala izstrāde otrajai pārklāto paneļu kopai;
5. trīs eksperimentālo pārklājuma tehnoloģiju galīgais raksturojums un izmēģinājumi.
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 10.03.2017.

Universitāte

_