Projekts

.
.
Duālu medikamentu un augšanas faktoru piegādes sistēmu izveide kaulaudu inženierijai uz dažādu biomateriālu bāzes (2ForBone)
Projekta nosaukums: Duālu medikamentu un augšanas faktoru piegādes sistēmu izveide kaulaudu inženierijai uz dažādu biomateriālu bāzes (2ForBone)
Projekta īsais nosaukums: 2ForBone
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/048
RTU Projektu reģistra numurs: 3306
Struktūrvienība: Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.03.2018.
Projekta noslēguma datums: 28.02.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības un attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Dagnija Loča
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 113735.10 EUR jeb 85%
2. Valsts budžeta finansējums 13380.60 EUR jeb 10%
3. RTU līdzfinansējums 6690.30 EUR jeb 5%
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Arita Dubņika

Noteiktas struktūras un lieluma kauli ir priekšnoteikums cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanai. Daudzas kaulu pataloģijas un traumas ārstē ar ķirurģiskām metodēm un implantmateriāliem (biokeramiku, hidrogēliem, metāla sakausējumiem u.c.), tāpēc daudzfunkcionālu biomateriālu attīstībai ir liela nozīme, lai atjaunotu un uzlabotu cieto audu funkcijas. Paaugstinoties cilvēku vidējam vecumam attīstītajās valstīs, tirgū palielinās kaulaudu implantmateriālu pieprasījums. Kaulaudu inženierija ietver arī jaunu materiālu attīstīšanu, kas nodrošinātu jauna kaula augšanai nepieciešamos fiziskos un bioķīmiskos signālus. Inovatīvi implantmateriāli ar augšanas faktoriem un medikamentiem nodrošinās pasaules implantmateriālu tirgus straujo izaugsmi, tādēļ projekts 2ForBone ir tieši nozares jaunatklājumu centrā.

Kaulu ekstracelulārajā matricā ir dažādi augšanas faktori, kas nodrošina, gan kaulaudu atjaunošanos, gan nepieciešamo vielu piegādi veiksmīgai reģenerācijai. Līdz šim lielākoties pētītas viena augšanas faktora iekļaušana pamatnēs, taču novērtos, ka duāla augšanas faktoru piegāde – piemēram kaulu morfoģenētiskā proteīna un vaskulārā endotēlija augšanas faktora duāla izmantošana veiksmīgāk nodrošinātu kaulaudu atjaunošanos. Turklāt, kaulaudu infekcijas ir galvenais šķērslis pēc ķirurģiskas iejaukšanās, lai nodrošinātu veiksmīgu sadzīšanu, tādēļ plaši tiek ievadīti antibiotiskie līdzekļu. Vankomicīna hidrohlorīds (V-HCl) ir antibiotiks līdzeklis, ko ļoti plaši izmanto kaulaudu operācijās, lai novērstu baktēriju infekcijas. Apvienojot, gan pozitīvo augšanas faktoru efektu un antibakteriālo iedarbību būtu iespējams vienlaicīgi stimulēt kaulaudu dzīšanu un aizsargāt ķirurģijas skarto vietu no baktērijām.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Noteiktas struktūras un lieluma kauli ir priekšnoteikums cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanai. Daudzas kaulu pataloģijas un traumas ārstē ar ķirurģiskām metodēm un implantmateriāliem (biokeramiku, hidrogēliem, metāla sakausējumiem u.c.), tāpēc daudzfunkcionālu biomateriālu attīstībai ir liela nozīme, lai atjaunotu un uzlabotu cieto audu funkcijas. Paaugstinoties cilvēku vidējam vecumam attīstītajās valstīs, tirgū palielinās kaulaudu implantmateriālu pieprasījums. Kaulaudu inženierija ietver arī jaunu materiālu attīstīšanu, kas nodrošinātu jauna kaula augšanai nepieciešamos fiziskos un bioķīmiskos signālus. Inovatīvi implantmateriāli ar augšanas faktoriem un medikamentiem nodrošinās pasaules implantmateriālu tirgus straujo izaugsmi, tādēļ projekts 2ForBone ir tieši nozares jaunatklājumu centrā.
Kaulu ekstracelulārajā matricā ir dažādi augšanas faktori, kas nodrošina, gan kaulaudu atjaunošanos, gan nepieciešamo vielu piegādi veiksmīgai reģenerācijai. Līdz šim lielākoties pētītas viena augšanas faktora iekļaušana pamatnēs, taču novērtos, ka duāla augšanas faktoru piegāde – piemēram kaulu morfoģenētiskā proteīna un vaskulārā endotēlija augšanas faktora duāla izmantošana veiksmīgāk nodrošinātu kaulaudu atjaunošanos. Turklāt, kaulaudu infekcijas ir galvenais šķērslis pēc ķirurģiskas iejaukšanās, lai nodrošinātu veiksmīgu sadzīšanu, tādēļ plaši tiek ievadīti antibiotiskie līdzekļu. Vankomicīna hidrohlorīds (V-HCl) ir antibiotiks līdzeklis, ko ļoti plaši izmanto kaulaudu operācijās, lai novērstu baktēriju infekcijas. Apvienojot, gan pozitīvo augšanas faktoru efektu un antibakteriālo iedarbību būtu iespējams vienlaicīgi stimulēt kaulaudu dzīšanu un aizsargāt ķirurģijas skarto vietu no baktērijām.
Publicēts RTU mājas lapā: 28.05.2019.

Universitāte

_