Projekts

.
.
Starptautiskā sadarbība, lai veidotu racionālu materiālu izmantošanu aprites ekonomikas apstākļos
Projekta nosaukums: Starptautiskā sadarbība, lai veidotu racionālu materiālu izmantošanu aprites ekonomikas apstākļos
Projekta īsais nosaukums: COOPMIN
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: -
RTU Projektu reģistra numurs: 4116
Struktūrvienība: Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Finansējošais fonds: The National Agency for Academic Exchange (NAWA, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.01.2019.
Projekta noslēguma datums: 31.10.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: The National Agency for Academic Exchange, Poland
Projekta kopējais finansējums:
28106.00
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis izveidot sadarbības partneru konsorciju, kurš projekta ietvaros apkopos pieprasījumu un piedāvājumu par dažām ES minerālām izejvielām. 
Šobrīd ES ir dažu izejvielu un materiālu neracionāla izmantošana. Situācijas analīze ļaus noteikt dažādu materiālu pieprasījumu un materiālu racionālu izmantošanu.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Izstrādāt publikācijas un projekta pieteikumus.
Sadarbības partneris:
  • Mineral and Energy Economy Research Institute of The Polish Academy of Sciences (MEERI)
  • Klaustāles Tehniskā universitāte
  • Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
  • Riga Technical University
  • Luleå University of Technology (LTU)
  • Råvarugruppen RMG Ekonomisk Förening (RMK EK)
Publicēts RTU mājas lapā: 16.07.2019.

Universitāte

_