Projekts

.
.
Multifunkcionāla nano-kompozītu medikamentu piegādes sistēma periimplantīta reģeneratīvai terapijai
Projekta nosaukums: Multifunkcionāla nano-kompozītu medikamentu piegādes sistēma periimplantīta reģeneratīvai terapijai
Projekta īsais nosaukums: ImplantNano
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: -
RTU Projektu reģistra numurs: 4220
Struktūrvienība: Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Projekta administrētājs: Zinātniskās darbības projektu nodaļa
Finansējošais fonds: Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund EuroNanoMed III konkursa uzsaukums
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.09.2020.
Projekta noslēguma datums: 31.08.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Jānis Ločs
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Zelma Aizpuriete
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 1 422 796.00 EUR, projekta RTU daļas finansējums ir 218 757.00 EUR
Projekta kopsavilkums:

Minētā pētījuma rezultātā tika izvirzītas sekojošas tēzes turpmākiem pētījumiem: (i) adhezīvu hidrogēlu/membrānas izmantošana nodrošinātu nanodaļiņu stabilitāti, tādējādi veicinot efektīvāku kaulaudu reģenerāciju; ii) alternatīvi antibakteriālie preparāti ne vien sniegtu salīdzināmus rezultātus efektivitātes ziņā cīņā pret infekcijām, bet arī mazinātu antimikrobās rezistences izplatību. Tādējādi projekta galvenie uzdevumi ir salīdzināt hidroksilapatīta nanodaļiņu/antibiotiku sistēmu un hidroksilapatīta, kas konjugēts ar antibakteriāliem Ga3+ joniem, nanodaļiņu antibakteriālo efektivitāti un novērtēt, vai adhezīvu hidrogēlu/membrānas lietošana uzlabo kaulaudu reģenerāciju. Multidisciplinārā projekta ImplantNano galvenais mērķis ir izveidot inovatīvas, lietošanai gatavas nano-kompozītu zāļu piegādes sistēmas periimplantīta efektīvai ārstēšanai.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1)Tiks izstrādāti divi formulējumi (kompozīti). Pirmajos preparātos (“kaulu līmenim”, 1. att.) Tiks izmantots ļoti labi rezorbējošs hidrogela (HYA šķērssaistīti hidrogeli) maisījums ar nHApGa daļiņām ar vai bez AB. Otrās zāļu formas (“kaulu / smaganu saskarnei”, 1. att.) Uz hidrogēla bāzes izgatavotās membrānas (nedaudz rezorbējošas, Si-HPMC / hitozāns) tika izstrādātas un apstiprinātas programmā “Posture” (EuroNanoMed2). Tomēr ar ULaval komandas ieguldījumu hidrogeli un / vai membrānas tagad tiks modificētas, lai uzlabotu Ti-balstītu implantu adhēziju tieši in situ.
2)Tiks pārbaudīts dažāda lieluma un antibakteriālu nHApGa daļiņu ķīmiskais sastāvs, lai noteiktu citotoksicitāti un antibakteriālo iedarbību in vitro. Tiks veikta vēl viena in vitro eseja par makrofāgu M1 / M2 likteni, lai optimizētu tā preparāta reģeneratīvās īpašības, kuru vēlamies pārbaudīt liellopu modelī.
3)Balstoties uz in vitro rezultātiem, izvēlieties vienu vai divus testējamos preparātus in vivo labi zināmajā žurku kalvarijas defektu modelī, lai analizētu terapeitisko ieguvumu kaulu veidošanās un angioģenēzes jomā.
4)Projekta laikā HTL nodrošinās materiālus, kas nav cGMP, sākotnējiem testiem, un mēs būsim atbildīgi par Si-HYA un Si-HPMC procesu izstrādi cGMP apstākļos. Mēs nodrošināsim pietiekami daudz materiālu dažādiem uzdevumiem 36 mēnešu laikā.
Sadarbības partneris:
  • Nantes universitāte
  • Lavalas universitāte
  • HTL Biotechnology
Publicēts RTU mājas lapā: 11.09.2020.

Universitāte