Projekts

.
.
Restaurējošās zobārstniecības nākotne - sintētiska, bioaktīva zobu emalja (BioDEN)
Projekta nosaukums: Restaurējošās zobārstniecības nākotne - sintētiska, bioaktīva zobu emalja (BioDEN)
Projekta īsais nosaukums: BioDEN
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/459
RTU Projektu reģistra numurs: 4235
Struktūrvienība: Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Projekta administrētājs: Doktorantu studiju nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.02.2020.
Projekta noslēguma datums: 31.01.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Jānis Ločs
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Ilze Pusbarniece
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%)
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Vita Zālīte

Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir izveidot jaunu bioaktīvu kompozītmateriālu, kas sastāv no kalcija fosfāta (hidroksilapatīta un amorfā kalcijas fosfāta) un organiskās fāzes (zīds, kolagēns un hitozāns), tādā veidā imitējot dabīgā zoba emaljas sastāvu un struktūru. Lai īstenotu ieceri, biokompozīta iegūšanai izmantos kalcija fosfātus un organisko fāzi tādās pašās attiecībās kā dabīgā zobu emaljā. Lai iegūtu mehāniski izturīgu, bioaktīvu kompozītmateriālu, tiks pielietota aukstās saķepināšanas metode. Projekta ieviešanas laikā paredzēts veikt kalcija fosfātu sintēzes, izveidot un raksturot iegūto bioaktīvo kompozītmateriālu, sagatavot jaunu metodiku aprakstus. Pēcdoktorants pilnveidos savas spējas projektu vadībā un zinātniskajā jomā, strādājot multidisciplinārā un starptautiskā vidē.

Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma vispārīgais mērķis ir attīstīt pēcdoktoranta prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot karjeras izaugsmes.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta ieceres sasniegšanai izdalāmas 2 galvenās aktivitātes: (1) kalcija fosfātu nanodaļiņu sintēze un raksturošana, (2) bioaktīva kompozītmateriāla iegūšana un raksturošana. Projekta zinātniskā mērķa sasniegšanas gadījumā izveidotais biokompozītmateriāls tālāk tiks analizēts klīniskajos pētījumos un piedāvāts rūpnieciskajai ražošanai.
Publicēts RTU mājas lapā: 01.02.2020.

Universitāte