Projekts

.
.
Pašcementējoša, formējama un makroporaina kalcija fosfātus saturoša sistēma kaulaudu reģenerācijai un lokālai zāļu piegādei
Projekta nosaukums: Pašcementējoša, formējama un makroporaina kalcija fosfātus saturoša sistēma kaulaudu reģenerācijai un lokālai zāļu piegādei
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/4/20/640
RTU Projektu reģistra numurs: 4468
Struktūrvienība: Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Projekta administrētājs: Doktorantu studiju nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.01.2021.
Projekta noslēguma datums: 30.06.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Dagnija Loča
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Arita Stinka
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 111 504.90 EUR (t.sk. ERAF finansējums - 94 779.16 EUR; Valsts budžeta finansējums - 11 150.49 EUR, RTU līdzfinansējums - 5575.25 EUR)
Projekta kopsavilkums:

Projekta zinātniskais mērķis ir pašcementējošas, formējamas un makroporainas kalcija fosfātus saturošas sistēmas kaulaudu reģenerācijai un lokālai zāļu piegādei izstrāde.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Paredzēts izstrādāt inovatīvu materiālu kaulaudu reģenerācijai. Pētījuma objekts ir funkcionāli modificējams, porains kalcija fosfāta materiāls. Darba pakas: (1) materiāla izstrāde; (2) lokālas zāļu piegādes funkcijas izstrāde; (3) materiāla bioloģisko īpašību noteikšana. Pēcdoktorants
Publicēts RTU mājas lapā: 21.01.2021.

Universitāte