Valdība atbalsta Liepājas Universitātes pievienošanu RTU

8. augusts, 2023
.
.
.
Foto: LiepU

No nākamā gada 1. marta Liepājas Universitāte (LiepU) tiks reorganizēta, pievienojot to Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU) kā atsevišķu struktūrvienību, paredz Ministru kabineta 8. augustā atbalstīts rīkojums. 

«Sekmīga Latvijas izaugsme nav iedomājama bez inovācijām un modernām tehnoloģijām, kas, savukārt, pieprasa arvien vairāk augsti izglītotu inženieru. Liepājas Universitātes iekļaušanās RTU Zinātnes universitātes ekosistēmā palīdzēs vairot Liepājas un visas Kurzemes reģiona inženieru, novatoru un līderu potenciālu, jo līdztekus humanitāro un sociālo zinātņu attīstībai, tiks sekmētas arī inženierzinātņu un tehnoloģiju studijas un pētniecība. Apvienojot abu universitāšu kompetences, perspektīvā tiks veicināta arī inženierzinātņu pedagoģijas attīstība, tā piedāvājot risinājumu eksakto un dabaszinātņu skolotāju trūkumam Latvijas skolās. Liepājas Universitāte arī turpmāk saglabās savu autonomiju un identitāti, taču konsolidācija ļaus tai kļūt konkurētspējīgākai, efektīvākai, straujāk celt zinātnisko kapacitāti un nostiprināt savu lomu Kurzemes reģiona un visas Latvijas attīstībā,» uzsver RTU rektors Tālis Juhna.

LiepU tiek reorganizēta, lai nodrošinātu tās bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studijas, pētniecību, pieejamo resursu koplietošanu un optimizāciju augstākās izglītības sistēmā, turpinātu un attīstītu pētniecības izcilību stratēģiskās specializācijas jomās: inženierzinātnes un tehnoloģijas; sociālās zinātnes; humanitārās un mākslas zinātnes.

LiepU padome un senāts lēmumu par atbalstu reorganizācijai pieņēma maija beigās. Tas vērsts uz Liepājas valstspilsētas ilgtermiņa attīstību un izaugsmi un kalpo kā priekšnoteikums Atveseļošanas fonda ieguldījumiem un turpmākam zinātnes bāzes finansējuma piešķīrumam LiepU, norāda Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Ministru kabineta rīkojums paredz, ka pēc reorganizācijas RTU nodrošinās studiju nepārtrauktību, turpinās īstenot LiepU studiju programmas akreditētajos studiju virzienos, kā arī licencētās vai saskaņotās profesionālās pilnveides izglītības programmas, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. RTU arī pārņems darba tiesiskās attiecības ar studiju programmu īstenošanā iesaistīto augstskolas akadēmisko un vispārējo personālu, saistības, īstebojot vairākus ES struktūrfondu projektus, un nekustamo īpašumu. 

Valdība jau iepriekš atbalstījusi Latvijas Jūras akadēmijas (LJA), Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pievienošana RTU.
 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

8. augusts, 2023 plkst. 17:41

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi