Studentu izstrādātas inovācijas sniedz pienesumu pētniecībai

23. janvāris
.
.
Zinātņu prorektors Tālis Juhna izzina «Vertikāli integrēta projekta» komandas «Energoelektronika» prototipu erefektīvam elektriskam transportlīdzeklim.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studenti un RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni, sadarbojoties ar RTU mācībspēkiem un īstenojot ilgtermiņa pētījumus, attīsta astoņus prototipus. 2023. gada pavasara semestrī prototipi tiks pilnveidoti. 

RTU Zinātnes un inovāciju centra Dizaina fabrikas īstenotās Studentu inovāciju grantu programmas aktivitātes «Vertikāli integrēts projekts» (VIP) mērķis ir dot iespēju studentiem no dažādām studiju programmām un līmeņiem sadarboties ilgtermiņa pētniecības projektā, vienlaikus stiprinot un paplašinot mācībspēku zinātnisko darbību. Rudens semestrī komanda «Sensoru tehnoloģijas» turpinājusi darbu pie iekštelpu novērošanas sistēmas, kuras mērķis ir infekcijas risku mazināšana, bet komanda «Gaisa attīrīšana» (sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti) – pilnveidojusi prototipu ierīcei, kas ātri un efektīvi iekštelpās attīra un dezinficē gaisu. Komanda «Digitālie dvīņi» meklē risinājumus produktu šķirošanas automatizācijai; komanda «Kosmoss» izrādīja savu nu jau otro lieljaudas raķeti, kas demonstrācijas lidojumā sasniedza 1,9 km augstumu un lidoja ar ātrumu ap 1000 kilometriem stundā. Komanda «Notekūdeņu attīrīšana» turpina būvēt un pilnveidot ekoloģisku notekūdeņu attīrīšanas sistēmu ar alģēm, bet komanda «Bioenerģija» – pilnveido un optimizē prototipu pārtikas atkritumu kompostēšanai iekštelpās ar mikroskopisko sēņu palīdzību. Komanda «Energoelektronika» attīsta superefektīvu elektrisko transportlīdzekli, savukārt komanda «Robotika» demonstrēja prototipu automātisko vilciena vadības sistēmu izstrādei.

Visas komandas savus prototipus prezentēja 2022. gada rudens sezonas noslēgumā. Komandu sniegumu novērtēja arī žūrija: RTU Zinātnes un inovāciju centra Dizaina fabrikas vadītāja un Ideju inovāciju institūta dibinātāja Elīna Miķelsone, RTU Studentu inovāciju grantu programmas vadītāja Ieva Ose, uzņēmuma «Exponential Technologies» valdes vadītājs Ģirts Smelters un «Accenture Baltics LIquid Studio» inovāciju un tehnoloģiju projektu vadītājs Marks Petrovs. Pēc karstām debatēm, vērtējot gan komandu zināšanas par pētāmo jomu, gan inovētspējas, žūrija lēma pirmo vietu piešķirt komandai «Kosmoss», 2. vietu ieguva komanda «Bioenerģija», bet 3. vietu saņēma «Sensoru tehnoloģijas» komanda. RTU Zinātnes un inovāciju centra Dizaina fabrikas īpašo balvu par labāko prototipa demonstrāciju žūrija piešķīra komandai «Notekūdeņu attīrīšana».

VIP organizatori ir pateicīgi gan studentiem par ieguldīto darbu, gan grupu vadītājiem par komandu vadīšanu un zināšanu pārnesi jaunu inovāciju un prototipu radīšanā! 

Līdz 3. februārim ir iespējams pieteikties VIP jaunajai pavasara sezonai, lai darbotos kādā no deviņām VIP komandām. Līdztekus jau iepriekš minētajām, šajā sezonā pieejams arī jaunums – iespēja radīt novatoriski, strukturāli sarežģītu augstas izturības betona elementu izmantošanai būvniecībā, iesaistoties komandā «Mūsdienu betons». 

VIP ir viena no vērienīgās programmas «Inovāciju granti jūrniecībā studējošajiem» aktivitātēm (ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/006 «Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošajiem»). 

«Vertikāli integrēts projekta» (VIP) rudens sezonas noslēgums

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

23. janvāris plkst. 17:41

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi