Starp 2023. gada lielākajiem sasniegumiem zinātnē – nozīmīgi RTU zinātnieku pētījumi

5. janvāris
.
.
.
(No kreisās) RTU Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes zinātnieki Toms Salgals un Oskars Ozoliņš iepazīstina RTU rektoru Tāli Juhnu un premjeri Eviku Siliņu ar universitātē tapušām inovācijām. Foto: Vitālijs Vinogradovs, RTU

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes Telekomunikāciju institūta pētnieku izstrādāto silīcija fotonikas optiskā modulatora tehnoloģiju Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) atzinusi par vienu no nozīmīgākajiem aizvadītā gada sasniegumiem teorētiskajā zinātnē. Savukārt starp lietišķās zinātnes sasniegumiem izcelta notekūdeņu epidemioloģijas pētījumu jomas attīstība Covid-19 pandēmijas kontekstā, ko īsteno RTU Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorija sadarbībā ar citām pētniecības organizācijām.

Silīcija fotonika ir inovatīvs virziens, kas strauji attīstās, dodot būtisku ieguldījumu datu centru, 5G un 6G tīklu efektivitātē un mākslīgā intelekta attīstībā. RTU izstrādātā silīcija fotonikas optiskā modulatora tehnoloģija izceļas ar augstu energoefektivitāti un spēju nodrošināt lielāku joslas platumu mikrometru izmēra ierīcēs. Tādējādi tiek panākts datu pārraides ātrums līdz 170 Gbit/s, kas ļāva sasniegt pasaules rekordu. RTU risinājuma priekšrocības ir blīva integrācija ar esošajām mikroelektronikas platformām un energoefektīva datu pārraide.

Šis sasniegums stiprina Latvijas pozīcijas pasaules mēroga zinātnes un tehnoloģiju tirgū, piedāvājot augstas pievienotās vērtības produktus un pakalpojumus, veicinot ekonomisko izaugsmi un atbalstot ilgtspējīgu attīstību. Zinātnieku veikums novērtēts arī starptautiski, ko apliecina gan pasaules rekords, gan publikācijas prestižos zinātniskos žurnālos un dalība starptautiskās konferencēs, piemēram, IEEE SiPhotonics 2023 konferencē ASV. Iesniegts arī patenta pieteikums. 

Autori: LZA akadēmiķis tenūrprofesors Oskars Ozoliņš, Mg.sc.ing. Armands Ostrovskis, Ph.D. Aleksandrs Mariņins, Mg.sc.ing. Ints Murāns, Mg.sc.ing. Arvīds Sedulis, Mg.sc.ing. Kristaps Rubuls, Ph.D. Toms Salgals, LZA korespondētājloceklis profesors Jurģis Poriņš, Ph.D. Xiaodan Pang, LZA korespondētājloceklis profesors Sandis Spolītis, Dr.sc.ing. Vjačeslavs Bobrovs. Institūcija: RTU Telekomunikāciju institūts.

Būtiska nozīme ir arī RTU Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta «BIOR» pētījumu sērijai par notekūdeņu izpētes lietošanu sabiedrības veselības stāvokļa novērtēšanā un infekcijas slimību izplatības prognozēšanā.

Sērijas pirmajā pētījumā tika demonstrēta notekūdeņu lietojamība dažādu medikamentu patēriņa un populācijas skaita biomarķieru novērtējumos, otrajā tika izvērtēta iespēja tos pielietot Covid-19 saslimstības izmaiņu monitoringā, savukārt trešajā – Covid-19 gadījumu skaita prognozēšanā. Iegūtie rezultāti kalpoja par pamatu pastāvīgas notekūdeņu monitoringa sistēmas izveidei Latvijā, kas šobrīd tiek izmantota saslimstības izplatības un SARS-CoV-2 variantu novērošanai Latvijas pilsētās. 

Dažādos projekta posmos tika piesaistīti pētnieki gan no Latvijas Universitātes un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, gan industrijas partneri no «Exponential Technologies Ltd.» un SIA «Latvijas Mobilais Telefons». Lielākajā daļā pētījumos izmantoto un monitoringa sistēmas ietvaros analizēto notekūdeņu paraugu ievākšanā aktīvi līdzdarbojas ūdenssaimniecību uzņēmumu pārstāvji 16 dažādās pilsētās.

Autori: Ph.D. Brigita Dejus, Dr.sc.ing. Sandis Dejus, Mg.sc.ing. Mārtiņš Strods, LZA akadēmiķis profesors Tālis Juhna. Institūcija: RTU. Mg. Pāvels Cacivkins («Exponential Technologies Ltd.»). Mg.biol. Dita Gudrā, Mg.biol. Maija Ustinova, Mg.biol. Ance Roga, Mg.biol. Līga Birzniece, Bc.biol. Edmunds Skinderskis, LZA korespondētājloceklis Dāvids Fridmanis. Institūcija: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. Mg.biol. Juris Ķibilds, Mg.biol. Guntis Boikmanis, Mg.biol. Karīna Ortlova, Mg.biol. Laura Krivko, Dr.chem. Iveta Pugajeva, Dr.chem. Vadims Bartkevičs, LZA akadēmiķis Aivars Bērziņš. Institūcija: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR». Dr.med. Uga Dumpis. Institūcija: Latvijas Universitāte.

Ikgadējā LZA konkursā par nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā 2023. gadā tika vērtēti četrdesmit deviņi pieteikumi: 17 – dabaszinātnēs, medicīnas un veselības zinātnēs, 14 – materiālzinātnēs un inženiertehniskajās zinātnēs, 14 – humanitārajās, mākslas un sociālajās zinātnēs un 4 – lauksaimniecības un mežzinātnēs. Desmit darbus, kas pārstāv galvenos zinātņu virzienus, LZA nosaukusi par konkursa uzvarētājiem. Vairāk informācijas. 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

5. janvāris plkst. 11:45

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi