RTU un LDDK: STEM izglītībai jākļūst pieejamākai

19. septembris, 2023
.
.
.
Bērni iepazīst zinātni RTU zinātkāres centrā «Futurimo Rīga». Foto: Vitālijs Vinogradovs, RTU

Iespēju gūt kvalitatīvas STEM zināšanas Latvijā ierobežo pamata un vispārējo izglītības iestāžu kapacitāte piesaistīt pedagogus, nodrošināt mācībām nepieciešamos materiālus un aprīkojumu. Lai padarītu STEM izglītību pieejamāku, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina papildināt programmu «Latvijas skolas soma», piedāvājot bērniem un jauniešiem no visas Latvijas ar valsts līdzfinansējumu apmeklēt zinātnes un inovācijas centrus, tehniskās jaunrades un citas organizācijas, kas piedāvā STEM izglītības aktivitātes. 

Lai sekmētu bērnu un jauniešu izpratni un zināšanas par inženierzinātnēm un dabaszinātnēm, kā arī motivētu viņus ar tām saistīt savu dzīvi, RTU, pašvaldības, uzņēmumi un uzņēmumu organizācijas, apzinoties STEM izglītības kritiski nozīmīgo lomu un izaicinājumus, īsteno dažādas aktivitātes, STEM popularizējošus pasākumus, atbalsta topošos studentus un pedagogus, attīsta zinātnes un inovāciju centrus Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī, Cēsīs, Rīgā utt. Lai radītu vienlīdzīgas iespējas Latvijas skolēniem no dažādiem reģioniem apmeklēt STEM ārpusskolas aktivitātes, RTU un LDDK aicina izglītības programmā «Latvijas skolas soma» iekļaut arī inženierzinātnes un dabaszinātnes un rast valsts budžeta finansējumu 1,75 milj. eiro apmērā tā nodrošināšanai.

«Ekonomiskās transformācijas laikmetā inženierzinātnes kļūst arvien pieprasītākas darba tirgū, tās ir inovatīvas, globālas un paver plašas izaugsmes iespējas. Bez augsti izglītotiem STEM jomas speciālistiem tautsaimniecības un sabiedrības attīstība nebūs iespējama. Nevienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai izglītībai dažādos reģionos un sadrumstalota izglītības sistēma, skolēnu zemās sekmes centralizētajos eksāmenos matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā un nelielais skolēnu skaits, kuri izvēlas augstākajā līmenī kārtot eksāmenus eksaktajos priekšmetos, – STEM izglītībā joprojām ir daudz izaicinājumu, kas ierobežo Latvijas jauniešu tālākas izglītības un karjeras iespējas,» uzsver RTU rektors Tālis Juhna. 

««Latvijas skolas soma» ir veiksmīga un sevi pierādījusi iniciatīva, kas pagaidām palīdz paplašināt skolēnu redzesloku par kultūras un mākslas jomu. LDDK uzskata, ka būtu svarīgi un loģiski izmantot šo platformu arī STEM zināšanu un prasmju veicināšanā, tāpēc aicinām Izglītības un zinātnes ministriju rast finansējumu un sadarboties ar Kultūras ministriju, lai «Latvijas skolas soma» ietvaros bērni un jaunieši turpmāk varētu apmeklēt arī zinātnes centrus un citus ar STEM jomu saistītus notikumus,» pauž LDDK ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs. 

LDDK ir ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā – nacionāla līmeņa darba devēju pārstāvis, un pārstāv darba devēju intereses Saeimā un divpusējās sarunās ar nozaru ministrijām.

RTU ir vienīgā daudznozaru tehniskā universitāte Latvijā, tās darbības pamats ir zinātne, inovācijās un sadarbībā ar industriju veidots studiju process, kas nodrošina tautsaimniecībai nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, kalpojot par pamatu valsts ilgtspējīgai attīstībai.
 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

19. septembris, 2023 plkst. 8:59

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi