RTU un AS «Latvijas Finieris» stiprina sadarbību izglītībā un zinātnē

14. septembris, 2023
.
.
.
AS «Latvijas Finieris» valdes priekšsēdētājs Jānis Ciems un RTU rektors Tālis Juhna vienojas par sadarbības stiprināšanu. Foto: Vitālijs Vinogradovs, RTU

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un pasaulē vadošais bērza saplākšņa produktu ražotājs un piegādātājs «Latvijas Finieris» pilnveido sadarbību, lai kopā stiprinātu sabiedrības un tautsaimniecības gatavību globālām pārmaiņām.

Parakstot sadarbības līgumu, RTU un AS «Latvijas Finieris» vienojas veicināt zinātņietilpīgu risinājumus nākotnes izaicinājumu pārvarēšanai, tai skaitā inovācijas no koksnes kā atjaunojama materiāla atbilstoši bioekonomikas principiem, jaunas metodes tradicionālo materiālu un dažāda veida resursu atbildīgai izmantošanai aprites ekonomikā un ekonomikā kopumā. Abām pusēm sadarbojoties, iecerēts arī panākt efektīvu zināšanu pārnesi modernā izglītības un darba vidē, mērķtiecīgu zinātnes un biznesa mijiedarbību, kā arī sinerģiju procesu digitalizācijā. 

«RTU darbība vērsta uz proaktīvu sasaisti ar valsts tautsaimniecības vajadzībām. Stratēģiska sadarbība ar «Latvijas Finieri», nozīmīgu ražošanas uzņēmumu ar augstu reputāciju un globālu ietekmi, RTU ir ļoti būtiska. Stiprinot jau līdzšinējo sadarbību, redzam iespēju sadarboties gan studentu prakšu un absolventu nodarbinātības jautājumos, gan arī pētniecībā un inovācijās, kur spēcīga partnerība ar industriju ir ļoti nozīmīga. Turklāt sadarbībā mēs varam attīstīt pētniecību ne vien kokrūpniecības, bet arī enerģētikas, digitalizācijas, IT, medicīnas un citos virzienos, kas sasaucas ar uzņēmuma izaugsmes filozofiju,» pauž RTU rektors Tālis Juhna. 

«Lai nostiprinātu līdera pozīcijas un vienlaikus sekmētu Latvijas zaļo un digitālo transformāciju, AS «Latvijas Finieris» investē jaunos attīstības projektos, augstas pievienotās vērtības produktos, ražošanas jaudās, automatizācijā utt. Pētniecības un attīstības veicināšanā izšķirīga loma ir gan spēcīgai uzņēmuma speciālistu komandai, gan sadarbībai ar zinātniskām organizācijām, tāpēc esam priecīgi sadarboties ar RTU gan studentu izglītošanā un prakšu nodrošināšanā, gan zinātniski pētnieciskajā darbā,» uzsver AS «Latvijas Finieris» valdes priekšsēdētājs Jānis Ciems.

RTU ar AS «Latvijas Finieris» jau līdz šim bijusi sekmīga sadarbība – ir veicināta pētniecība, inovatīvu produktu attīstība tehniski prasīgās patēriņa nozarēs, notikusi pieredzes apmaiņa kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanā, tā stiprinot tautsaimniecības konkurētspēju un visas piegādes ķēdes eksporta potenciālu. Taču to ir iespējams padarīt vēl mērķtiecīgāku un aktīvāku, tāpēc sadarbība tiks vērsta uz to, lai pilnveidotu inženiertehnisko speciālistu teorētiskās un praktiskās zināšanas atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām un uzņēmuma vajadzībām, attīstītu pētniecību, tajā skaitā, sekmējot pētījumu veikšanu uzņēmumam svarīgos virzienos, veidotu inovatīvu studiju un darba vidi, nodrošinātu abpusēju zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, kā arī vieslekcijas un prakses vietas. 

RTU un AS “Latvijas Finieris” paraksta sadarbības līgumu

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

14. septembris, 2023 plkst. 16:14

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi