RTU tiekas mikročipu memoranda partneri

28. marts
.
.
.
Lai vienotos par nākamajiem soļiem mikročipu tehnoiloģiju attīstībā, uz tikšanos pulcējas RTU, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Ārlietu ministrijas, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, LMT un VAS «Elektroniskie sakari» pārstāvji. Foto: Armands Kaņepe, RTU

Lai iepazītos ar pētījuma «Pusvadītāju tehnoloģiju un lietojumu jomas attīstība Latvijā» rezultātiem un vienotos par turpmākiem soļiem mikročipu tehnoloģiju attīstībai, Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) tiekas mikročipu memoranda partneri.

Uz tikšanos pulcējās RTU, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI), Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), Ārlietu ministrijas, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, «Latvijas Mobilais Telefons» (LMT) un VAS «Elektroniskie sakari» pārstāvji.

Tikšanās laikā viņi detalizēti iepazinās ar RTU un LU CFI zinātnieku izstrādāto pētījumu «Pusvadītāju tehnoloģiju un lietojumu jomas attīstība Latvijā», kurā tiek vērtētas Latvijas iespējas un potenciāls iekļauties globālajā pusvadītāju vērtību ķēdē un tās ietekme uz Latvijas ekonomiku, kā arī tiek pausti priekšlikumi pētniecības, izglītības un inovāciju un uzņēmējdarbības vides attīstībai. Pētījums tika izstrādāts pēc LIAA pasūtījuma. 

Lai sekmētu mikročipu jomas attīstību Latvijā, radot pievienoto vērtību tautsaimniecībai, partneri plāno sagatavot ziņojumu valdībai, kā arī kompetenču centra koncepciju. Ekosistēmas dalībnieku vairākums konceptuāli atbalstīja RTU kā vadošo partneri.

Prasību pēc mikroshēmu kompetenču centra izveides katrā dalībvalstī paredz pērn septembrī pieņemtais ES Mikroshēmu akts, kura galvenais mērķis ir nodrošināt ES suverenitāti un lielā mērā pašapgādi pusvadītāju tirgū. RTU sadarbībā ar Elektronikas un datorzinātņu institūtu un LU CFI ir izvirzījusies kā pusvadītāju ekosistēmas koordinētāja, veikusi nepieciešamos priekšdarbus un uzsākusi sadarbības sarunas ar vadošajiem Eiropas un pasaules spēlētājiem šajā jomā. Pasaules zinātnes un uzņēmējdarbības vides interesi ir sekmējis RTU zinātnieku veikums silīcija fotonikas čipu attīstībā, tajā skaitā vairāki pasaules rekordi Datu centru starpsavienojumu tehnoloģijās.

RTU stratēģiskais mērķis gan ir ne tikai nodibināt pusvadītāju kompetenču centru atbilstoši ES regulas prasībām, bet iet soli tālāk un RTU paspārnē izveidot mikroshēmu dizaina un testēšanas laboratoriju. Tā apkalpotu mikroshēmu ražotājus – gan globālos, gan vietējos –, kad tādi būtu izveidojušies. Dizaina un testēšanas posms mikroshēmu vērtības ķēdē šobrīd veido apgrozījuma lielāko daļu, un Latvijai šajā jomā ir unikālas priekšrocības attiecībā pret tuvākajiem kaimiņiem – kompetenti speciālisti un sagatavotas tehnoloģijas. Taču laboratorijas izveidei no valsts puses ir nepieciešamas aptuveni 45 miljonu eiro lielas investīcijas turpmākajos četros gados. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis jau ir paudis gatavību uzņemties atbildību par vērienīgā projekta, kas paredz mikroshēmu kompetenču centra, dizaina un testēšanas laboratorijas izveidi RTU, tālāko virzību un nepieciešamā finansējuma avota atrašanu – vai nu ES fondu programmu pārdales vai valsts budžeta investīciju veidā.

Mikročipu memoranda partneru tikšanās laikā definēti nākamie soļi, piesaistot memorandam jaunus, starptautiskus partnerus un pārrunātas iespējas sadarboties ar potenciāliem ārvalstu partneriem, tai skaitā organizējot vizītes. 

2022. gada izskaņā RTU, Ekonomikas ministrija, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Universitāte, «Latvijas Mobilais Telefons», «Mikrotīkls», «Tet», VAS «Elektroniskie sakari» un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde parakstīja saprašanās memorandu, apņemoties sekmēt elektroniskām ierīcēm nepieciešamo mikroshēmu ražošanu. 

RTU tiekas mikročipu memoranda biedri

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

28. marts plkst. 9:19

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi