RTU studenti Eiropas Kosmosa aģentūrā stiprina kompetences satelītu operācijās

7. oktobris, 2022
.
.
.
Foto no personīgā arhīva

Rīgas Tehniskās universitātes studenti Arvīds Bāliņš, Aija Monika Vainiņa un Dairis Rihards Irbe, kuri kopā ar komandu būvē jau otro lieljaudas raķeti un gatavojas tās startam, stiprina zināšanas Eiropas Kosmosa aģentūras kursos. 

RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes students Arvīds Bāliņš četras nedēļas pavadījis Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) pirmajā nometnē «CubeSat Summer School 2022», kas tika rīkota Eiropas Kosmosa drošības un izglītības centrā (European Space Security and Education Centre – ESEC) Beļģijā. Tā bija veltīta nanosatelītiem – dalībnieki ieguva gan teorētiskas zināšanas par to darbības principiem un misijām, gan praktiski darbojās. Piemēram, viņi izzināja misiju dizainu un plānošanu – projektēja Zemes novērošanas satelītu sistēma, kas spētu konstatēt ugunsgrēkus un uzņemt augstas kvalitātes fotogrāfijas. Arvīds darbojās komandā, kas atbildēja par satelītu piedziņas sistēmas izvēli, lai tas spētu veikt nepieciešamos orbitālos manevrus.

RTU studenti Eiropas Kosmosa aģentūrā stiprina kompetences satelītu operācijāsViņš arī ieguva zināšanas par satelīta modeļa verifikāciju ar testēšanas palīdzību. «Ar satelīta modeli tika veikts termālās stabilitātes tests, lai pārbaudītu, vai sistēma spēs izdzīvot vakuumā pie dažādiem termālajiem scenārijiem. Tika arī veikts vibrāciju pārbaudes tests, lai pārliecinātos, ka sistēma spētu izturēt raķetes palaišanas apstākļus,» stāsta Arvīds. Nometnē uzmanība tika pievērsta arī satelīta operācijām – dalībnieki iepazinās ar to, kā no Zemes notiek satelītu kontrole un vadīšana, bija iespēja pievienoties «OPS-SAT» komandai satelīta pārlidojuma laikā. Arvīdam bija iespēja darboties komandā, kuras sagatavotās procedūras tika nosūtītas un izpildītas uz reāla satelīta. 

Attālināti daļā no nometnes apmācībām piedalījās arī RTU students Dairis Rihards Irbe. 

Savukārt RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes studente Aija Monika Beļģijā piedalījās nedēļu garā apmācību kursā, ko iziet arī EKA satelītu operatori. Arī viņa izzināja satelītu operācijas un dažādu sistēmu darbību, kā arī mācījās risināt problēmas, ar kurām iespējams saskarties satelītu kontroles un vadīšanas laikā. Viņa stāsta, ka apmācību galvenais mērķis ir iedrošināt jauniešus, kuriem ir interese par kosmosa industriju, jau agrīni iesaistīties dažādos nacionāla un starptautiska mēroga projektos, vairot zināšanas un kompetences, ceļot savu konkurētspēju darba tirgū jau tūlīt pēc studiju pabeigšanas. 
Apmācībās piedalījās ap 30 dažāda līmeņa studentu – no otrā kursa bakalauriem līdz doktorantiem – no visas Eiropas. Interese par dalību kursos gan bija daudz lielāka – kopā pieteikumus iesnieguši ap 200 jauniešu. 

RTU studenti Eiropas Kosmosa aģentūrā stiprina kompetences satelītu operācijāsBūvē jau otro raķeti
Lai piedalītos apmācībās, RTU studentiem bija jāapliecina sava ieinteresētība, jāiesniedz motivācijas vēstule, CV, apliecinot iepriekšējas zināšanas, un rekomendācijas. RTU studentiem durvis uz tiem lielā mērā palīdzēja atvērt dalība studentu inovāciju grantu programmas VIP («Vertikāli integrēts projekts») aktivitātē, kurā viņi jau otro gadu būvē lieljaudas raķetes. Iepriekšējā studiju gadā RTU studentu un RTU Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) skolēnu komanda uzprojektēja un uzbūvēja Baltijā pirmo studentu lieljaudas raķeti. Izmēģinājuma lidojumā tā sasniedza 1,2 km augstumu un lidoja ar ātrumu ap 800 km/h. 

Pēc izmēģinājuma lidojuma komanda turpina attīstīt raķeti, būtiski uzlabojot konstrukciju, pārejot uz tehniski izaicinošāku izpletņu sistēmām un veicot vēl daudzus citus uzlabojumus. Šobrīd noris pēdējie raķetes būvniecības un testēšanas darbi. Otrā raķete ne vien būs lielāka, bet arī lidos ātrāk un tālāk. 

Izmanto zināšanas, pilnveidojot raķetes būvniecības procesu
«VIP projekts mūs izcēla starp citiem pretendentiem. Tas, ko mēs te, RTU, darām, ir unikāli. Bija interesanti uzzināt, kāda ir citu dalībnieku pieredze, kādas aktivitātes piedāvā viņu universitātes. Ir universitātes, kur ar kosmosa industriju saistītu projektu nav vispār, ir tādas, kas intensīvi investē šajā nozarē, īstenojot ilgtermiņa projektus, piemēram, kādā Eiropas universitātē tiek īstenots nanosatelītu projekts, kurā vienlaikus darbojas ap 100 studentu,» stāsta Aija Monika. Viņa arī piebilst, ka EKA ir ieinteresēta kursus piedāvāt studentiem ar priekšzināšanām, kuri jau iepriekš ir iesaistījušies kādu projektu īstenošanā. Šādi tiek nodrošināta zināšanu praktiska pielietošana un arī to pārnese – RTU studenti ar jauniegūtajām zināšanām dalās ar pārējiem VIP komandas dalībniekiem, kā arī motivē viens otru izmantot dažādas iespējas arvien papildināt zināšanas. 

«Tas ir viens no mūsu VIP komandas jaunajiem mērķiem – ne vien uzprojektēt, uzbūvēt un veiksmīgi izmēģināt raķeti, bet arī veidot zināšanu bāzi,» skaidro Arvīds. Komandas darbībā ir veiksmīgi ieviesti sistēmu inženierijas galvenie principi, smeļoties iedvesmu no EKA pieejas. Īstenojot sistemātisku pieeju, katrai dizaina izvēlei ir izsekojams pamatojums vai arī prasība, kas pie tās ir novedusi. Rezultātā dizains tiek veidots, nevis «kā sanāca,» bet kā ir vislabāk.

VIP ir viena no vērienīgās studentu inovāciju grantu programmas aktivitātēm, ko RTU īsteno, lai studentos attīstītu inovatīvo domāšanu, jaunradi un uzņēmējspējas (ERAF līdzfinansēts projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/006 «Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošajiem» sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju). VIP mērķis ir dot iespēju studentiem no dažādām studiju programmām un līmeņiem sadarboties ilgtermiņa pētniecības projektā, vienlaikus stiprinot un paplašinot mācībspēku zinātnisko darbību. VIP studentu komandas ir starpdisciplināras un vertikāli integrētas, proti, studējošie pārstāv dažādus studiju līmeņus, sākot no RTU IZV skolēniem, bakalaura, maģistra studentiem līdz pat doktorantiem. Komandas vāc un apstrādā datus, attīsta prototipus, un komandu darbu uzrauga pētnieki. 

RTU studenti Eiropas Kosmosa aģentūrā stiprina kompetences satelītu operācijās
 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

7. oktobris, 2022 plkst. 11:00

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi