RTU, RTU Latvijas Jūras akadēmija un RTU Liepājas Jūrniecības koledža iekļaujas starptautiskajā jūrniecības izglītības platformā MET-NET

5. marts
.
.
.
Saprašanās memorandu par dalību jūrniecības izglītības iestāžu tīklā MET-NET parakstīja (no kreisās) RTU Liepājas Jūrniecības koledžas direktors Jānis Džeriņš, RTU rektors Tālis Juhna un RTU Latvijas Jūras akadēmijas direktora pienākumu izpildītājs Edijs Štāls. Foto – Toms Norde

Turpmāk Latvijas jūrniecības izglītība būs vēl ciešāk saistīta ar radniecīgajām Eiropas mācību iestādēm un industriju, jo 5. martā Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), RTU Latvijas Jūras akadēmija (RTU LJA) un RTU Liepājas Jūrniecības koledža (RTU LJK) parakstīja saprašanās memorandu par dalību jūrniecības izglītības iestāžu un tai radniecīgu organizāciju tīklā MET-NET (Maritime Education and Training Network). Tas stiprinās jūrniecības izglītību un palīdzēs studiju saturā ieviest jauninājumus atbilstoši moderno tehnoloģiju tendencēm un to ieviešanai uz kuģiem. 

MET-NET ir platforma, kas nodrošina informācijas, zināšanu un pieredzes apmaiņu starp memoranda partneriem specifiskos jūrniecības izglītības jautājumos. Tās galvenais mērķis – izstrādāt priekšlikumus jūrniecības izglītības programmu attīstībai un pilnveidot jūrnieku profesionālās sagatavošanas sistēmu ne tikai memoranda dalībvalstīs, bet arī plašākā mērogā. RTU, RTU LJA un RTU LJK pievienošanās platformai veicinās zināšanu apmaiņu, stiprinās jūrniecības izglītības iestāžu attīstību, starptautisko atpazīstamību un saiti ar jūrniecības industriju.

«Mums šodien ir svarīga diena, jo mēs pievienojamies starptautiskajai jūrniecības izglītības platformai un pārņemam Eiropas jūrniecības izglītības tradīcijas,» memorandu parakstot, sacīja RTU rektors Tālis Juhna. 

Jūrniecības izglītību pasaulē reglamentē 1978. gadā pieņemtā Starptautiskā konvencija par jūrnieku profesionālo sagatavošanu, sertificēšanu un sardzes pildīšanu (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers – STCW). Tomēr izaicinājumus mācību procesā rada straujā jauno tehnoloģiju attīstība, jaunu standartu ieviešana kuģošanas drošības, jūras vides aizsardzības un jūrnieku labklājības jomā, jo jūrniecības izglītības iestādes ne vienmēr spēj ātri izsekot līdzi visām aktuālajām izmaiņām un attiecīgi pielāgot savas studiju programmas jaunākajām tendencēm minētajās jomās. Izglītības iestādēm atšķiras arī izpratne par to, kas jūrniecības izglītībā ir aktuāls un pieprasīts patlaban un kas būs nepieciešams nākotnē. 

«Piedaloties MET-NET, jūrniecības izglītības iestādes var piekļūt vērtīgiem resursiem un tīklošanās iespējām, tādējādi stiprinot formālās un neformālās saites starp izglītības iestādēm un citiem nozares pārstāvjiem un optimāli izmantojot pieejamos resursus jūrniecības izglītības programmu veidošanā atbilstoši jaunākajām tehnoloģiskajām iespējām,» skaidro RTU LJA direktora pienākumu izpildītājs Edijs Štāls. 

Viņam piekrīt arī RTU LJK direktors Jānis Džeriņš, akcentējot, ka pievienošanās memorandam ir solis, kas sperts kopgaitā ar starptautiskajiem partneriem, jo arī jūrniecības koledžai ir nozīmīgi uzzināt jaunāko informāciju par aktualitātēm nozarē, lai attiecīgi varētu plānot un veidot savas mācību programmas. 

Iecerēts arī, ka MET-NET partneri izstrādās priekšlikumus dažādām ES grantu programmām, kā arī sadarbosies ar jūras transporta un jūrniecības organizācijām, pētniecības institūtiem, sociālajiem partneriem un politikas veidotājiem, tostarp Starptautisko Jūrniecības organizāciju (IMO) un Eiropas Jūras drošības aģentūru (EMSA).

MET-NET ir dibināta 2023. gada 31. maijā Briselē, noslēdzoties starptautiskajam projektam «SkillSea», kura laikā tika izstrādātas jūrniecības izglītības satura pakotnes par ilgtspējīgām un uz nākotni vērstām jūras transporta nozarē nepieciešamajām prasmēm, savukārt MET-NET tika radīts, lai stiprinātu izstrādāto ilgtspējīgu prasmju stratēģiju.

Patlaban MET-NET tīklā ir apvienojušies 30 partneri no 16 Eiropas valstīm. 

RTU ir vienīgā valsts dibinātā augstskola, kas Latvijā realizē jūrniecības izglītības programmas, jo augstākās izglītības konsolidācijas gaitā 2022. gada 1. novembrī RTU kā autonoma struktūrvienība pievienojās Latvijas Jūras akadēmija, savukārt 2023. gada 1. aprīlī – Liepājas Jūrniecības koledža, līdz ar to noslēdzot jūrniecības izglītības reorganizāciju valstī. 

MET-NET memoranda parakstīšana

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

5. marts plkst. 16:58

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi