RTU piedāvā jaunas bakalaura studiju programmas

18. jūnijs
.
.
Materiālinženierijas studentiem ir iespēja praktizēties Polimēru materiālu un kompozītu pārstrādes laboratorijā, kur pieejamas tādas pašas iekārtas kā uzņēmumos. Foto: Vitālijs Vinogradovs, RTU

Jaunajā studiju gadā Rīgas Tehniskajā universitāte aicina studēt jaunās studiju programmās «Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija» un «Materiālu inženierija», kas izveidotas sadarbībā ar darba devējiem un atbilst jaunākajām darba tirgus prasībām, tāpēc pavērs plašas karjeras iespējas absolventiem.

Jaunās studiju programmas ir izstrādātas Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.2.1.0/18/A/013 «Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana». 

Abas jaunās RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē (MLĶF) akadēmiskās bakalaura programmas «Materiālu inženierija» un «Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija» ir izveidotas sadarbībā ar darba devējiem un to absolventiem būs plašas karjeras iespējas, jo viņi varēs gan, piemēram, veidot jaunus materiālus, gan uzlabot esošos, gan arī izstrādāt ražotņu un tehnoloģisko līniju, kā arī procesu automatizācijas projektus. Varēs strādāt par inženieriem vai tehnologiem uzņēmumos, kas nodarbojas ar ķīmisko un biotehnoloģisko procesu realizāciju, varēs darboties pētnieciskajās un testēšanas laboratorijās vai nodarboties ar materiālu un produktu izstrādes kontroli. 

Studiju programma «Materiālu inženierija» topošiem speciālistiem nodrošinās zināšanas un ļaus attīstīs praktiskā darba iemaņas gan par tādu tradicionālu materiālu kā koks, stikls, metāls, tekstilšķiedras, plastmasa, gan par modernu kompozītmateriālu izveidi. Liela uzmanība tiks veltīta arī materiālu progresīvai tehnoloģiskai pārstrādei, kas šobrīd ir ļoti aktuāli, un ilgtspējīga preču dizaina izstrādei dažādās nozarēs. Vairāk informācijas. 

Savukārt programma «Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija» ir vienīgā šāda programma Latvijā, piedāvājot gan ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas teorētisko pamatu apguvi, praktisko iemaņu apguvi mācību un zinātniskajās laboratorijās, gan arī praksi specialitātē. 

Studiju programma paredzēta speciālistu sagatavošanai ķīmijas, biotehnoloģijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu, keramikas, degvielu, koksnes pārstrādes, tekstilmateriālu u.c. ražošanas uzņēmumiem, kvalitātes kontroles un pētnieciskajām laboratorijām, zinātniskajām iestādēm un tirdzniecības uzņēmumiem. Zināšanas ķīmijas tehnoloģijā ļauj strādāt visdažādāko nozaru uzņēmumos – visur, kur nepieciešami inženierzinātņu speciālisti, kas pārzina ķīmiskos procesus, spēj nodrošināt to kvalitāti, spēj izstrādāt jaunas metodes un iekārtas, radīt, projektēt un ieviest jaunas, inovatīvas tehnoloģijas. Šādas zināšanas vajadzīgas arī strādājot dažādu materiālu un produktu testēšanas, kvalitātes kontroles un zinātniskajās laboratorijās. Vairāk informācijas. 

Jaunajā studiju gadā RTU MLĶF piedāvā arī jaunas maģistra studiju programmas. Vairāk informācijas. 

Savukārt Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes (ETF) programma «Viedās elektroniskās sistēmas» ļaus iegūt ne tikai profesionālo bakalaura grādu elektrozinātnē, bet arī elektronikas inženiera kvalifikāciju. Absolventiem paveras ļoti plašas karjeras iespējas – viņi var radīt inovatīvus produktus, veicot viedo iegulto sistēmu programmēšanu, bezvadu sakaru sistēmu projektēšanu un mobilo aplikāciju izveidi. Absolventiem paveras iespējas strādāt ne tikai vietējos, bet arī starptautiskos uzņēmumos vai dibināt savu augsti tehnoloģisko jaunuzņēmumu. Vairāk informācijas.

Kopš 2020. gada pavasara Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā izveidota virkne studiju programmu, piemēram, «Vides inženierija» (akadēmiskā bakalaura, maģistra un doktora), «Dizaina inženierija» (profesionālā maģistra), «Viedās elektroniskās sistēmas» (profesionālā bakalaura), «Viedā elektroenerģētika» (profesionālā maģistra) utt. Sadarbībā ar Latvijas Universitāti izveidota arī akadēmiskā bakalaura studiju programma «Biotehnoloģija un bioinženierija», bet ar Latvijas Kultūras akadēmiju – akadēmiskā maģistra studiju programma «Radošās industrijas un izaugsmes menedžments».

Saistītie tagi:
Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

18. jūnijs plkst. 16:54

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi