RTU pārstāvi ieceļ Eiropas ietekmīgākās inovāciju padomes valdē

23. novembris, 2021
.
.
.
«Līdzdalība valdē paver iespēju kļūt par «tulku», proti, izskaidrot Eiropas inovāciju politikas veidotājiem Latvijas un citu mazu valstu vajadzības, bet Latvijas ekosistēmas dalībniekiem – EIC iespējas un ieguvumus,» pauž RTU Zinātnes un inovāciju centra direktores pienākumu izpildītāja Liene Briede.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centra direktora pienākumu izpildītāja Liene Briede apstiprināta kā pirmā Latvijas pārstāve Eiropas Inovāciju padomes valdē. Šogad izveidotā padome ir vērienīgākā inovāciju iniciatīva Eiropā, kuras mērķis ir sekmēt pētniecības, inovāciju un jaunuzņēmumu attīstību, lai panāktu Eiropas tehnoloģisko izrāvienu.

Eiropas Komisija iecēlusi Eiropas Inovāciju padomes (European Innovation Council –EIC) valdē 20 vadošus pētniekus, uzņēmējus, uzņēmumu vadītājus, inovāciju ekosistēmas veidotājus un inovāciju ekspertus ar kompetencēm Eiropas nākotnes inovācijās, kas tostarp skar digitālās tehnoloģijas, veselības aprūpi un zaļo transformāciju. Vairāk informācijas.

L. Briede ir vienīgā Latvijas pārstāve jaunizveidotajā padomē, uz kuru pretendēja vairāk nekā 430 speciālistu. Eiropas Komisija novērtējusi viņas desmit gadu pieredzi Latvijas un Baltijas inovāciju ekosistēmas uzlabošanā, ieviešot un pilnveidojot dažādas uzņēmējdarbības attīstības un atbalsta programmas RTU, piemēram, pirmsinkubācijas, inkubācijas un akcelerācijas aktivitātes studentiem, zinātniekiem un jaunuzņēmumiem. Viņas vadībā Latvijā īstenotas arī Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) zināšanu kopienu «EIT Climate-KIC», «EIT Food», «EIT RawMaterials» aktivitātes, vairojot inovāciju kapacitāti dažādos tautsaimniecības sektoros. 

«Sekojot inovāciju ekosistēmas attīstībai Latvijā un Eiropā, redzu, ka nepieciešama fokusa maiņa no tehnoloģijās balstītiem procesiem uz cilvēkresursu attīstības procesiem. Zinātnieki un novatori rada daudz tehnoloģiju, taču visas nenonāk tirgū. Būtisks zinātņietilpīgu risinājumu komercializācijas priekšnoteikums ir dažādu nozaru un līmeņa speciālistu sadarbība, vienota motivācija un vērtību sistēma, kā arī sistēmiska pieeja atbalsta procesu īstenošanai,» uzsver L. Briede. 

Viņa stāsta, ka jaunā valde pārskatīs Eiropas inovāciju politiku, vērtēs EIC instrumentu darbību un, ja būs nepieciešams, ieteiks jaunus risinājumus, kas nodrošinās efektīvāku zināšanu apmaiņu un novatorisku risinājumu izstrādi un ieviešanu. «Dalība valdē nodrošinās Latvijas pārstāvniecību un aktīvāku iesaisti globālajā inovāciju ekosistēmā. Latvija ierindojas vienā no pēdējām vietām EIC instrumentu izmantošanā. Līdzdalība valdē paver iespēju kļūt par «tulku», proti, izskaidrot Eiropas inovāciju politikas veidotājiem Latvijas un citu mazu valstu vajadzības, bet Latvijas ekosistēmas dalībniekiem – EIC iespējas un ieguvumus,» turpina L. Briede. 

RTU ir attīstīta inovāciju vide, kas piedāvā zināšanas, atbalstu produktu izstrādē, kā arī dažādus instrumentus ideju attīstībai no agrīnas stadijas līdz globālai tirgus iekarošanai. Arvien pilnveidojot šo sistēmu, teju kā izveidots RTU Zinātnes un inovāciju centrs, kas veicinās gan studentu un akadēmiskā personāla iesaisti zināšanu pārnesē un inovāciju izveidē, gan sadarbību ar industriju augstas pievienotās vērtības produktu radīšanā. 

Par padomes izveidi Eiropas Komisija paziņoja šā gada pavasarī. EIC budžets 2021.–2027. gadam ir vairāk nekā desmit miljardi eiro. 
 

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

23. novembris, 2021 plkst. 12:27

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi