RTU notiek COST akcijas Ocean4Biotech noslēguma konference

6. marts
.
.
.
Foto: Armands Kaņepe, RTU

No 5. līdz 7. martam Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) pulcējas vairāk nekā 60 dalībnieku no 28 valstīm, lai apspriestu COST akcijā Ocean4Biotech paveikto, stiprinātu platformu zināšanu un tehnoloģiju pārnesei un vienotos par ilgtspējīgu starptautisko sadarbību jūras biotehnoloģijas pētniecības attīstībā.

COST ir starptautiskās sadarbības programma, kas atbalsta zinātnieku sadarbību dažādās zinātnes un tehnoloģijas attīstības jomās Eiropā. Ocean4Biotech mērķis ir jūras biotehnoloģijas ekspertu tīklu izveide.

Lai gan pieaug pieprasījums pēc alternatīviem pārtikas, zāļu un ķīmisko vielu avotiem, jūras resursi joprojām nav pilnīgi izpētīti. Jūras organismi radījuši plašu klāstu primāro un sekundāro metabolītu, kam piemīt antibakteriālas, pretsēnīšu, pretvēža, pretsāpju, pretiekaisuma, barojošas, fotoaizsargājošas un citas labvēlīgas īpašības, stāsta RTU Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes Biomateriālu un bioninženierijas institūta vadošā pētniece Arita Dubņika. Viņa vadīja vienu no piecām Ocean4Biotech darb grupām. Arī pati zinātniskajā darbībā ir pievērsusies jūras resursu izmantošanai biomateriālu attīstībā. Proti, viņa pētīja jūras polisaharīdu – hitozāna un fukoidāna – matricu izmantošanu zāļu piegādes sistēmās, attīstot inovatīvus biomateriālus mutes, sejas un žokļa audu reģenerācijai pēc ķirurģiskām manipulācijām. Fukoidānu ekstrahē no jūras aļģēm, bet hitozānu iegūst no vēžveidīgo čaulām. No tiem veidotās matricās tiek ietvertas aktīvās vielas un trombocītiem bagātināts fibrīns (PRF), kas ir autologs jeb no pacienta asinīm iegūts materiāls, kas satur augšanas faktorus un sekmē dzīšanu, vienlaikus novēršot infekciju risku.

Lai sekmētu potenciālo produktu izstrādi un tālāku izmantošanu, nepieciešama cieša sadarbība starp zinātniekiem, politikas veidotājiem, industriju un sabiedrību. Tādēļ COST akcijā Ocean4Biotech, kas savu darbību uzsāka 2019. gadā, izveidojies plašs, daudzveidīgs un ģeogrāfiski izkliedēts ekspertu tīkls – dažādu jomu zinātnieki (no ķīmijas, vides un biotehnoloģijām līdz pat jurisprudencei un IT), industrijas pārstāvji un sabiedrības dalībnieki. Viņi ir apmainījušies zināšanām dažādās mācībās, darba sanāksmēs, kopīgos projektos un zinātniski pētnieciskajās izstrādēs. Sadarbībā izveidota arī vienota datubāze, kurā tiek apkopoti jūras organismi ar augstāko biotehnoloģiju potenciālu, pētīti savienojumi ar komerciālu potenciālu un izstrādāti scenāriji produktu izveidei un komercializācijai, attīstīta biotehnoloģiju inovāciju vērtību ķēde, iekļaujot juridiskos, intelektuālā īpašuma un ētiskos aspektus, kā arī infrastruktūra un rīki. Publicēta arī virkne zinātniski rakstu un sekmēta zināšanu pārnese. 

Uzņemot COST dalībniekus, RTU iepazīstina viņus ar sadarbības iespējām, zinātnisko ekselenci, kā arī demonstrē atvērtību jauniem izaicinājumiem. 

Vairāk informācijas par Ocean4Biotech mājaslapā un Youtube kanālā.

RTU notiek COST akcijas Ocean4Biotech noslēguma konference

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

6. marts plkst. 14:38

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi