RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte piedāvās jaunas maģistra studiju programmas

20. janvāris
.
.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē (MLĶF) izstrādātas jaunas maģistra studiju programmas «Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija» un «Materiālzinātne un nanotehnoloģijas» latviešu un angļu valodā. Studiju programmas sagatavos inovatīvi domājošus, uz jaunu tehnoloģiju un zināšanu ieviešanu orientētus, augsti kvalificētus, vadošiem darbiem piemērotus speciālistus dažādos ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas, materiālzinātnes un nanotehnoloģiju virzienos. 

«Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija» 

Akadēmiskajā maģistra studiju programmā «Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija» iespējams apgūt vispārīgie studiju kursus par ķīmiskās ražošanas stadijām, iekārtām un attīstības procesiem no idejas līdz pat gatavam produktam, par ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu ilgtspēju un sociālo atbildību, kvalitātes vadības sistēmu un tās uzraudzību, kā arī ar to saistīto risku pārvaldību. Līdztekus iespējams padziļināti specializēties izvēlētajā ķīmijas tehnoloģijas virzienā, kā prakses vietu izvēloties vietējo vai starptautiskajā tirgū strādājošu uzņēmumu vai zinātnisko institūtu. 

Studiju programmas absolventi spēs strādāt gan par inženieriem, gan tehnologiem jebkurā uzņēmumā, kas nodarbojas ar ķīmisko un biotehnoloģisko procesu realizāciju, pētnieciskajās, testēšanas un kvalitātes kontroles laboratorijās, kas nodarbojas ar jaunu tehnoloģiju, materiālu un produktu izstrādi vai ar to kvalitātes kontroli.

Studentiem ir iespēja specializēties virzienos «Ražošanas tehnoloģija un vides aspekti», «Polimēru materiālu ķīmija un tehnoloģija», «Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmija un tehnoloģija», «Biomateriālu ķīmija un tehnoloģija», «Neorganisko materiālu ķīmija un tehnoloģija» un «Ilgtspējīgas attīstības ķīmija».

«Materiālzinātne un nanotehnoloģijas»

Akadēmiskajā maģistra studiju programma «Materiālzinātne un nanotehnoloģijas» iespējams apgūt vispārīgos studiju kursus par materiālu fizikālo procesu modelēšanu un aprēķiniem, kā arī inovatīvu produktu un tehnoloģiju radīšanu. Par prakses vietu iespējams izvēlēties kādu uzņēmumu, kā arī tiek piedāvāti dažādi profesionālās specializācijas studiju kursi, dodot studentiem iespēju veidot studiju plānu atbilstoši individuālajām interesēm. 

Studiju programmas absolventi spēs strādāt par tehniskajiem ekspertiem, konsultantiem un inženieriem ražošanas uzņēmumos, kas nodarbojas ar materiālu pārstrādi un procesu modelēšanu, jaunu materiālu un tehnoloģiju attīstību, produktu dizainu, testēšanas, sertificēšanas un kvalitātes laboratorijās, kā arī spēs iesaistīties inovatīvu produktu izstrādes procesā, dibinot savu jaunuzņēmumu.

Studenti var praktizēties virzienos «Materiālfizika», «Biomateriāli», «Tradicionālie neorganiskie materiāli un nanomateriāli», kā arī «Polimēru materiāli un kompozīti (t. sk., nanokompozīti)». 

Abu studiju programmu absolventi var turpināt karjeras attīstību Latvijā un ārvalstīs īstenojamajās doktora studiju programmās. 

Abas studiju programmas ir izstrādātas Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.2.1.0/18/A/013 «Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana». 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

20. janvāris plkst. 15:55

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi

_