RTU kopā ar sadarbības partneriem šogad uzsāks īstenot akcelerācijas programmu «Atkritumi par resursiem»

8. janvāris
.
.
.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centrs (ZIC) kopā ar sadarbības partneriem šogad uzsāks īstenot akcelerācijas programmu «Atkritumi par resursiem», tādējādi palīdzot veicināt aprites ekonomikas inovāciju attīstību Latvijā. Programma balstīsies uz ražojošo uzņēmumu saražoto atkritumu izaicinājumu risināšanu. 

Ražošanas procesā nereti rodas ievērojams daudzums atkritumu, kas ne tikai atstāj negatīvu ietekmi uz vidi, bet nu ir arī kļuvuši par izaicinājumu pašiem uzņēmumiem, tāpēc ir jāmeklē risinājumi, kā ražošanas procesā saražoto atkritumu daudzumu samazināt. Viens no veidiem, kā to panākt, ir sadarbības veidošana starp dažādu nozaru uzņēmumiem, lai kopīgiem spēkiem atkritumus pārvērstu jaunos materiālos un resursos, tādējādi veicinot arī jaunu uzņēmējdarbības iespēju un ekoinovāciju attīstību. 

Ar mērķi uzlabot Latvijas tirgus dalībnieku kompetenci un rīcībspēju aprites ekonomikas inovāciju attīstības jomā un palīdzēt tiem attīstīt novatoriskus un ilgtspējīgus risinājumus, RTU ZIC kopā ar biedrību «CleanTech Latvia», SIA «ZAAO» un Cēsu novada pašvaldību jau šogad uzsāks īstenot akcelerācijas programmu «Atkritumi par resursiem». 

Programmu paredzēts īstenot trīs kārtās, sākot no 2024. gada jūnija līdz 2026. gada jūnijam. Programmas laikā dalībniekiem būs jāmeklē risinājumi vietējo ražošanas uzņēmumu izvirzītajiem izaicinājumiem. Izaicinājumu devēji tiks noskaidroti slēgtā konkursā šī gada sākumā. Kopumā akceleratorā tiks izvirzīti seši izaicinājumi, katrā kārtā dalībnieku komandām risinot divus no tiem, tādējādi programmā vienlaicīgi katrā kārtā piedalīsies divas komandas. Komandas tiks veidotas tā, lai risinājumi izvirzītajiem izaicinājumiem tiktu meklēti, sadarbojoties dažādiem nozares uzņēmumiem, līdz ar to komandās apvienojot gan ražošanas uzņēmuma pārstāvjus, gan citus tirgus dalībniekus – tostarp mazos un vidējos uzņēmumus, jaunuzņēmumus un privātpersonas. Vienas komandas dalībnieku skaita limits būs seši cilvēki.  

Katra akceleratora kārta noritēs deviņus mēnešus. Trijos no deviņiem mēnešiem dalībnieki piedalīsies nozaru ekspertu vadītās apmācībās un darbnīcās, bet atlikušajos sešos mēnešos  ar ekspertu mentoringa atbalstu un piešķirto finansējumu strādās pie tālākas risinājumu attīstības. 

Akcelerācijas programma izstrādāta Eiropas Savienības (ES) LIFE programmas integrētā projektā «Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju» (LIFE Waste To Resources IP).

Projektu «No atkritumiem uz resursiem» īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar 22 sadarbības partneriem, tajā skaitā RTU ZIC, ar mērķi samazināt atkritumu rašanos, ieviešot pasākumus, kas palīdzētu uzlabot materiālu reģenerāciju un apriti, kā arī samazināt ekonomikas ietekmi uz vides piesārņojumu, pilnībā īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.–2028. gadam noteiktos pasākumus.

LIFE integrētais projekts «Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju» (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) tiek īstenots ar ES un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. 

Informācija atspoguļo tikai autoru nostāju un viedokli, un ne vienmēr atspoguļo ES vai Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) nostāju un viedokli. Ne ES, ne finansējuma piešķīrējs nav atbildīgi par pausto saturu.

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

8. janvāris plkst. 16:53

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi