RTU jubilejā sveic izcilākos zinātniekus un mācībspēkus

13. oktobris, 2023
.
.
.
RTU sveic izcilākos zinātniekus un mācībspēkus – (no kreisās) BIF tenūrprofesori Diānu Bajāri, DITF lektori Māru Pudāni, BIF profesori Līgu Gaili, ETF vadošo pētnieku Tomu Salgalu, EVIF VASSI asociēto profesori Ievu Pakari un profesori Jūliju Gušču. Foto: Elīna Karaseva, RTU

Svinot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 161. dzimšanas dienu, tradicionāli pasniegtas balvas gada zinātniekam un jaunajiem zinātniekiem, kā arī labākajiem mācībspēkiem. Pirmo reizi pasniegta balva par akadēmiskās vides izcilības veicināšanu. 

Balvu «RTU Gada zinātnieks 2023» saņēma RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) profesore Diāna Bajāre. Viņa ir pirmā tenūrprofesore ne tikai RTU, bet visā Latvijā. Viņas pētniecības intereses saistītas ar inovatīviem būvmateriāliem, to īpašībām un ražošanas tehnoloģijām, otrreizējo materiālu pārstrādi būvmateriālos, ekoloģiskiem būvmateriāliem un plaša lietojuma materiāliem. Ņemot vērā būvniecības un ar to saistītās būvmateriālu ražošanas negatīvo ietekmi uz vidi, D. Bajāres un viņas vadīto studentu pētījumiem ir nozīmīga loma nozares ceļā uz oglekļneitrālu un ilgtspējīgu tautsaimniecību. Pēc D. Bajāres iniciatīvas RTU izveidota arī Baltijā pirmā 3D betona drukāšanas laboratorija. 

Balvas «RTU Gada jaunais zinātnieks 2023» saņēmējs, RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Telekomunikāciju institūta vadošais pētnieks Toms Salgals, šobrīd veido Nanofotonikas zinātnisko laboratoriju. Laboratorijas mērķis ir RTU attīstīt jaunu pētniecības virzienu – nanofotoniku telekomunikācijās –, pētot un meklējot jaunus optiskos efektus, kas kalpotu par pamatu inovatīvu tehnoloģiju radīšanai, un veicot nanostrukturēto elementu izstrādi un ieviešanu klasiskajās telekomunikāciju un nākotnes kvantu sakaru sistēmās. Viņa pētījumi saistīti ar optisko šķiedru sakaru tīkliem un tehnoloģiju izpēti un izstrādi, kas nodrošina ātrdarbīgus platjoslas interneta savienojumus, datu centra starpsavienojumus utt. Kopā ar kolēģiem viņš uzstādījis arī vairākus ātrgaitas datu pārraides pasaules rekordus dažādās fotonikas jomās.

Savukārt balva «RTU Gada jaunā zinātniece 2023» pasniegta Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (EVIF VASSI) vadošajai pētniecei asociētajai profesorei Ievai Pakerei. Viņa ne vien aktīvi īsteno nacionāla un starptautiska līmeņa pētniecības projektus, kas saistīti ar ilgtspējīgu siltumapgādes sistēmas attīstību, energoefektivitāti, saules enerģiju un citiem atjaunojamajiem energoresursiem, bet arī piedalās sabiedrības informēšanas aktivitātēs, veicinot Latvijas sabiedrības iesaisti energoneatkarības stiprināšanā un valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanā.

Ikgadējos apbalvojumus zinātnē piešķir, izvērtējot RTU akadēmiskā personāla zinātniskās darbības rezultātus un sasniegumus – zinātniskās publikācijas, iegūtos patentus un licences, piesaistītā finansējuma apjomu, dalību zinātniskajos projektos un pasākumos. 

Savukārt ar «RTU Akadēmiskās izcilības balvu» universitāte godina mācībspēkus, kuri parādījuši izcilu sasniegumu pedagoģiskajā darbā.

Šogad «RTU Akadēmiskās izcilības balvu» saņēma RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju inženierzinātņu institūta vadošā pētniece profesore Līga Gaile, bet «RTU Gada jaunā mācībspēka balvu 2023» – Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedras lektore Māra Pudāne. Šogad pirmo reizi pasniedza balvu arī par akadēmiskās vides izcilības veicināšanu, ko saņēma EVIF VASSI profesore Jūlija Gušča. Saņemot balvas, mācībspēki pateicās kolēģiem un studentiem par vidi, kas veicina vēlmi mācīties, iedvesmu, nepārejošu entuziasmu un drosmi. 

Balvas labākajiem mācībspēkiem jau tradicionāli atbalsta RTU absolventa Aigara Ločmeļa uzņēmums «Industry Service Partners». 

Balvas tika pasniegtas RTU 64. starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēdē. Tajā tika sumināti arī RTU Goda doktora titula ieguvēji – Bergamo Universitātes rektors Sergio Cavalieri, Salento Universitātes rektors Fabio Pollice un Starptautiskā tīrā ūdens institūta Manasasā profesors Ashok Vaseashta.  

RTU ir dibināta 1862. gada 14. oktobrī, un toreiz to sauca par Rīgas Politehnikumu, kas tika veidots pēc tolaik Eiropas modernāko – Cīrihes un Karlsrūes – tehnisko augstskolu parauga. Mūsdienās RTU ir starptautiski pazīstama un prestiža zinātnes universitāte, kurā iespējams apgūt daudzpusīgu izglītību augstajās tehnoloģijās un inženierzinātnēs, kā arī sociālajās un humanitārajās zinātnēs. RTU darbības pamats ir zinātne, kā arī inovācijās un sadarbībā ar industriju veidots studiju process, kas nodrošina Latvijas tautsaimniecībai nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, tādējādi kalpojot par pamatu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai. Šobrīd universitāte īsteno stratēģiskas pārmaiņas, lai turpinātu paaugstināt RTU konkurētspēju nacionālā un starptautiskā mērogā, tuvinot to TOP 500 universitāšu līmenim. 

Svinot 161. jubileju, RTU sveic izcilākos zinātniekus un mācībspēkus, kā arī Goda doktora titula ieguvējus

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

13. oktobris, 2023 plkst. 16:49

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi