RTU jau ceturto gadu pēc kārtas atzīta par ģimenei draudzīgu darba devēju

12. jūnijs
.
.
RTU darbinieku aktīvās atpūtas festivālā 8. jūnijā. Foto: Kannan Somasundaram

Izvērtējot Latvijas darba devēju īstenotos uzņēmējdarbības principus, Latvijas Labklājības ministrija jau ceturto gadu pēc kārtas iekļāvusi Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) to uzņēmumu vidū, kuriem piešķirts Ģimenei draudzīga komersanta statuss. 

RTU kā darba devējam un izglītības iestādei ir svarīga katra darbinieka un studenta labsajūta un pašrealizācijas iespējas. Ģimenei draudzīgu apstākļu nodrošināšana un pasākumi sasaucas ar RTU vērtībām – stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību, jo ģimene ir viens no stipras sabiedrības pamatiem un nodrošina tradīciju pārmantošanu un turpmāku attīstību.

RTU darbiniekiem, kuriem ir bērni, tiek piešķirtas apmaksātas papildu atvaļinājuma dienas, ir arī iespēja vienoties ar darba devēju par elastīgu darba grafiku, nodrošinot funkciju nepārtrauktību un sasniedzamību. Ķīpsalā darbojas bērnu spēļu istaba «Lācītis Integrālis». Darbinieku bērniem, kuri studē RTU studiju programmās, viena līmeņa studiju programmas apgūšanai tiek piešķirta atlaide studiju maksai saskaņā ar RTU noteikto kārtību, ja darbinieks ir noslēdzis attiecīgu vienošanos ar darba devēju par saistībām turpināt darba tiesiskās attiecības RTU. Reizi gadā RTU Semināru, sporta un atpūtas bāzē «Ronīši» tiek organizēts darbinieku aktīvās atpūtas festivāls, kurā tiek nodrošinātas dažādas aktivitātes visu vecumu  bērniem un popularizēts aktīvs un veselīgs dzīvesveids. Jau vairākus gadus Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā universitāte aicina darbinieku bērnus uz RTU. Šogad vairāk nekā 50 darbinieku bērnu viesojās RTU laboratorijās un iepazina inženierzinātņu daudzveidību un vecāku ikdienas darba pienākumus. Savukārt Kultūras centrs darbinieku bērniem organizē vasaras radošās darbnīcas, kā arī piedāvā iespēju apmeklēt dažādus kultūras pasākumus. Atvērto durvju dienā un izstādē «Skola» parasti iekļaujam dažādas izglītojošas aktivitātes bērniem.

11. jūnijā Labklājības ministrija 38 uzņēmumiem piešķīrusi «Ģimenei draudzīga komersanta» statusu, tai skaitā RTU. Statusu ieguvušie uzņēmumi saņem īpašu apliecību. Uzņēmumi arī uz gadu iegūst tiesības «Ģimenei draudzīga komersanta» logo izmantot savā uzņēmumā, interneta vietnē, plašsaziņas līdzekļos un darba sludinājumos. 

Ģimenei draudzīgu uzņēmējdarbības principu īstenošana uzņēmumos tiek vērtēta jau divpadsmito gadu. Kopš 2011. gada uzņēmumi tiek apzināti sadarbībā ar Ilgtspējas indeksu, kopīgi izstrādājot un indeksa aptaujas anketā iekļaujot atbilstošus kritērijus par ģimenei draudzīgas politikas īstenošanu uzņēmumā. Viens no kritērijiem statusa piešķiršanai ir uzņēmuma orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, nodrošinot attālinātā darba iespējas, elastīgu darba laiku. Tāpat vērtē arī nodarbināto veselības aizsardzību darbavietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanos labdarībā. Tiek ņemta vērā arī uzņēmuma telpu un aprīkojuma atbilstību bērna vajadzībām. Ne mazāk būtiskas ir rūpes par klientiem, jo tās veicina uzņēmuma lojalitāti, kā arī sekmē tā reputāciju, tostarp arī starptautiskajos tirgos, norāda Labklājības ministrijā.
 

Kopīgot rakstu

Universitāte

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

12. jūnijs plkst. 13:18

Līdzīgi raksti

Ziņas

_