RTU Dizaina fabrika aicina studentus kļūt par «vipiem»

9. janvāris, 2020
.
.
.

Izzinot un prototipējot, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) dažādu nozaru un līmeņu studenti ciešā sadarbībā ar mācībspēkiem būvē saules paneli, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, bioenerģijas reaktoru, māca robotu runāt un plāno kā attīrīt notekūdeņus, izmantojot mikroskopiskās aļģes. RTU Dizaina fabrika aicina studentus līdz 20. janvārim pieteikties dalībai kursa «Vertikāli integrēts projekts» (VIP) jaunajā sezonā.

VIP mērķis ir dot iespēju studentiem no dažādām studiju programmām un līmeņiem sadarboties ilgtermiņa pētniecības projektā – maģistranti un doktoranti uzrauga ne tikai bakalaura līmenī̄ studējošo darbu, bet arī iesaista RTU Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) skolēnus projektēšanas un izpētes darbos, kas var būt daļa no maģistranta vai doktoranta pētniecības darba –, vienlaikus stiprinot un paplašinot mācībspēku zinātnisko darbību. Studentu komandas ir starpdisciplināras un vertikāli integrētas – studējošie pārstāv dažādus studiju līmeņus, sākot no bakalaura studijām līdz pat doktorantūrai. Komandas vāc un apstrādā datus, attīsta prototipus, to darbu uzrauga RTU mācībspēki, savukārt kvalitātes kontroli un palīdzību projektēšanā un prototipa izgatavošanā nodrošina RTU Dizaina fabrika. Studējošie, piedaloties VIP aktivitātē, saņem 200 līdz 228 eiro lielu ikmēneša stipendiju (lai saņemtu stipendiju, studentam jābūt sekmīgam un bez studiju parādiem), bet mācībspēki var izmantot komandu darba rezultātus.

Iepriekšējā semestrī VIP tika uzņemti 50 studenti, katram tika piešķirta stipendija. Savukārt pavasara uzsaukumā tiks uzņemti 60 studenti, katrā komandā pa 10 studentiem. Pieteikties dalībai VIP.

Turpinās būvēt reaktoru

Visi bakalaura līmenī studējošie VIP drīkst piedalīties līdz trim gadiem, bet maģistranti un doktoranti – visu savu studiju laiku. RTU Dizaina fabrika aicina kursam pievienoties jaunus studentus, lai kopā ar līdzšinējiem dalībniekiem un mācībspēkiem no februāra turpinātu attīstīt ilgtermiņa pētniecības projektus par sensoru sistēmām, bioenerģiju, robotiku, zemas enerģijas ēkām un notekūdeņu attīrīšanu. Tiks veidota arī jauna komanda «Kosmoss», kuras viens no galvenajiem mērķiem būs izveidot raķetes prototipu.

«Mūsu mērķis ir izveidot bioloģisku notekūdeņu attīrīšanas sistēmu, kurā ir barības ķēde, kas atdarina dabisku ekosistēmu – sēnes un baktērijas noārda organiskās atkritumvielas, aļģes aug, patērējot ūdenī izšķīdušās barības vielas, zooplanktons apēd aļģes un zooplanktonu apēd zivis, zivju saražotās atkritumvielas pārstrādā baktērijas un kļūst par barības vielām augiem. Galu galā no notekūdens iegūst attīrītu ūdeni un pārtikā lietojamas zivis, augus. Līdz šim esam izveidojuši aļģu bioreaktoru un šajā semestrī to atjaunojuši, modelējuši biomasas pieaugumu un barības vielu patēriņu mūsu reaktorā, veikuši mērījumus laboratorijā un nedaudz iesākuši zooplanktonu pētījumus,» stāsta RTU IZV skolēns Uģis Vēvers, kurš jau divus semestrus piedalās VIP un interesi vēl nav zaudējis. «Turpmāko semestru laikā esam plānojuši pabeigt visu attīrīšanas sistēmu jeb eko-iekārtu un veikt izmēģinājuma testus. Atšķirībā no citiem inženiertehniskajiem risinājumiem, eko-iekārtas funkcionējoša prototipa izveide ir milzīgs izaicinājums, jo to veido dzīvi organismi. Mērķa sasniegšanai ir nepieciešami plaši laboratoriski pētījumi, precīzi modelētas sistēmas,» viņu papildina RTU maģistrantūras students Antons Raijans (Anton Rayan), kurš VIP pievienojās 2019. gada pavasara semestrī un turpinās to arī jaunajā semestrī.

Iespēja risināt reālas dzīves problēmas

A. Raijans stāsta, ka izvēlējies VIP, jo viņu aizrauj notekūdeņu pētniecība. Kursā viņš ieguvis zināšanas par jaunu pieeju notekūdeņu attīrīšanā un, lai gan bijusi iepriekšēja pieredze attīrīšanas sistēmu projektēšanā, iemācījies, kā inženiertehniski pareizi ideju pārvērst prototipā. Viņš novērtē arī teorētiskās zināšanas, ko guvis no komandas mentora, RTU zinātņu prorektora Tāļa Juhnas. «Tā kā ceru turpināt karjeru ūdens un notekūdeņu inženierijā, šis projekts iededza jaunu gaismu manā profesionālajā dzīvē,» neslēpj A. Raijans un aicina arī citus studentus pievienoties VIP, jo tas ļauj izmantot analītiskās un problēmu risināšanas prasmes reālās dzīves izaicinājumos, izkopt komunikācijas un komandu saliedēšanas prasmes. Kā ārvalstu studentam viņam dalība VIP ļāva arī labāk integrēties Latvijas studiju vidē.

«Ja kādam ir vēlme iepazīt darbu laboratorijā, strādājot pie mūsdienās aktuālu problēmu risināšanas, pilnīgi noteikti iesaku izmantot šo iespēju,» aicina arī U. Vēvers. Viņš uzsver gūto pieredzi problēmu risināšanā, sadarbojoties komandā. Uzlabotas arī iemaņas darbam laboratorijā un prezentēšanas prasmes, savukārt par izaicinošāko viņš min laika trūkumu un birokrātiju. «Pagājušajā gadā izstrādāju zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) par notekūdens attīrīšanu ar mikroaļģēm un to lietojumu enerģijas ražošanā. Darbu izstrādāju sadarbībā ar RTU Ūdens pētniecības zinātnisko laboratoriju. No šīs laboratorijas VIP projektam tika pieteikti divi temati – notekūdens attīrīšana un bioenerģija – un abi temati cieši saistījās ar manu ZPD, tāpēc tiku aicināts iesaistīties projektā,» viņš stāsta, kā pievienojies VIP.

Saules panelis pašu spēkiem

Komandas turpinās darbu arī pie sensoru sistēmām automašīnu ērtākai novietošanai stāvvietās, būvēs īpašu bioreaktoru siltumenerģijas iegūšanai no pārtikas atkritumiem. Līdz šim pētīti dati, testēti, kādi pārtikas atkritumi un kādos maisījumos nodrošina labākos siltumenerģijas rādītājus. Plānots turpināt apmācīt arī cilvēkveidīgo robotu «Pepper». Iepriekšējā semestrī studenti viņam trenēja runāšanas un prezentēšanas prasmes.

Tiks turpināts darbs arī pie zemas enerģijas patēriņa ēku projekta, kas šobrīd ir ļoti aktuāls, ņemot vērā Eiropas Komisijas nosprausto mērķi – panākt, ka jaunās sabiedriskās būves ir nulles enerģijas ēkas. Elektroenerģijas ražošana ir daļa no zemas enerģijas ēkas (dažādos avotos tiek minētas arī nulles, gandrīz nulles vai pasīvās ēkas) neatņemamas sastāvdaļas, liela loma ir arī izvēlētiem būvmateriāliem, ēkas arhitektoniskajam risinājumam, būvniecības metodēm utt. «Ar studentiem līdz šim esam analizējuši, cik daudz elektroenerģijas patērē mājsaimniecības, cik daudz elektroenerģijas pamatoti ir nepieciešams, cik būtu saprātīgi tērēt. Es nerunāju par taupīšanu, bet par efektīvu tās izmantošanu, nezaudējot komfortu sadzīvē. Saprotot, cik daudz enerģijas nepieciešams, pievērsāmies tās iegūšanai un uzkrāšanai mūsu klimatiskajos apstākļos, dažādiem enerģijas avotiem, piemēram, saules paneļiem, vēja ģeneratoriem utt. Pirmajā semestrī studenti strādāja ar rūpnieciski ražotu saules paneli, kas radīja interesi par to, kā tajā rodas elektroenerģija. Jāņem vērā, ka komanda ir starpdisciplināra un tajā ir gan Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes studenti, gan topošie arhitekti, būvnieki, mehāniķi, siltumtehniķi, IZV skolēni utt., līdz ar to zināšanu līmenis par enerģētikas nozari ir ļoti atšķirīgs. Lai raisītu lielāku izpratni un dotu iespēju studentiem attīstīt dažādas prasmes, pagājušajā semestrī piedāvāju viņiem uzbūvēt saules paneli pašu spēkiem,» stāsta komandas vadītājs, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes (EEF) Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta vadošais pētnieks Jānis Zaķis.

Turpinot pētījumu, komandai šajā sezonā būs jāpievēršas saražotās Elektroenerģijas pārveidošanai, proti, energoelektronikai. J. Zaķis pieļauj, ka tas varētu būs izaicinoši gan viņam kā pasniedzējam, gan studentiem. «Panākt, ka visi komandas dalībnieki īsā laika periodā izprot ar enerģētiku un elektrotehniku saistītos jautājumus vienādi augstā līmenī ir sarežģīti, jo ir dažāds zināšanu pamats. Es vēlos, lai visi aug un ir ieinteresēti vienādi, tāpēc lūdzu zinošākos palīdzēt komandas biedriem, skaidrot viņiem dažādus jautājumus, iepazīstināt ar jauniegūtām zināšanām. Tas man pašam ir liels izaicinājums – vienādi ieinteresēt visu komandu,» viņš atzīst. Darba procesā viņš uzklausa studentu vēlmes, mēģina projektu ievirzīt viņu interesēs, jo ieinteresēts students ir motivēts un neskaita stundas, ko pavada projektā arī ārpus noteiktā laika, piemēram, brīvdienās vai vakaros.

Savukārt mācībspēkus viņš aicina skatīties uz ilgtermiņa ieguvumiem – iesaistoties VIP, tiek pavērtas plašākas iespējas ieraudzīt pērles ne vien starp sava, bet arī citu studiju virzienu studentiem, ar kuriem nākotnē var attīstīties Starpdisciplināra sadarbība. Tas veido arī atvērta, daudzpusīga un moderna mācībspēka tēlu.

VIP ir viena no vērienīgās programmas «Studentu inovāciju granti» (SIG) aktivitātēm. SIG (ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/001 «RTU inovāciju granti studentiem») ir līdz šim nebijis projekts, ko RTU īsteno kopš 2019. gada, lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspēju.

RTU Dizaina fabrika aicina studentus kļūt par «vipiem»

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

9. janvāris, 2020 plkst. 14:09

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi