RTU ar dažādām aktivitātēm, stipendijām un grantiem vairos studentu inovatīvo domāšanu un jaunrades prasmes

4. oktobris, 2019
.
.
.
Foto: Projekta «Inovāciju granti studentiem» atklāšana. No kreisās Signe Bāliņa, Latvijas Universitātes rektora vietniece, Santa Šmīdlere, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Agrita Kiopa, Rīgas Stradiņa universitātes zinātņu prorektore, Tālis Juhna, RTU zinātņu prorektors, Kristīne Carjova, Latvijas Jūras akadēmijas rektore, Mārtiņš Brencis, Centrālās finanšu līguma aģentūras direktora vietnieks un Kārlis Krēsliņš, Ventspils Augstskolas rektors. Foto: Andra Marta Babre

Lai vairotu studentos inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspējas, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) trīs gadu laikā, īstenojot dažādas aktivitātes projektā «Inovāciju granti studentiem», biznesa ideju attīstībā plāno ieguldīt ap 400 tūkst. eiro, bet stipendijās – 1,2 milj. eiro.

Pasākumā «Inovāciju granti studentiem»*, RTU piedāvā daudzveidīgus apmācību moduļus, sadarbības iespējas ar industriju, stipendijas un atbalsta instrumentus agrīnu zinātņietilpīgu biznesa ideju attīstīšanai. Aktivitātēs trīs gadu laikā RTU iesaistīs 6000 studentu.

«Reaģējot uz pieprasījumu un prognozējot nākotnes tirgus tendences, RTU piedāvā jaunu pieeju studentu sagatavošanā, attīstot ne tikai prasmes darīt, bet arī spēju jaunradīt, risināt problēmas un nodrošināt ideju pārtapšanu produktos un tehnoloģijās. Tās ir Latvijas tautsaimniecības attīstībai vitāli nepieciešamas prasmes,» pauž RTU zinātņu prorektors Tālis Juhna. 

Aktivitātes un programmas pieejamas visu līmeņa studentiem, tās tiek īstenotas gan sadarbojoties ar uzņēmumiem, gan citām augstskolām, piemēram, RTU jau sākusi nebijušu uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbības iniciatīvu «Industriālais doktors», lai attīstītu pētniecības un uzņēmējdarbības ciešāku sadarbību un sekmētu inovāciju radīšanu. Pirmais RTU industrijas sadarbības partneris ir LMT. Savukārt RTU un Latvijas Universitātes (LU) sadarbībā tiek īstenota programma «Demola Latvia», kurā studenti piedāvā inovatīvus risinājumu konceptus biznesa definētām problēmsituācijām. Tāpat tiek īstenotas pirmsinkubācijas un inkubācijas programmas studentu ideju, tai skaitā zinātņietilpīgu ideju, komercializācijai.

Informācija par RTU piedāvātajām aktivitātēm – https://www.rtu.lv/inovaciju-granti

«Inovāciju granti studentiem» ir Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) koordinēta un Eiropas reģionālās attīstības fonda  līdzfinansēts projekts. To īsteno RTU, LU, Rīgas Stradiņa universitāte, Ventspils Augstskola, Liepājas Universitāte un Latvijas Jūras akadēmija. Klātesot universitāšu, IZM un Centrālās finanšu līguma aģentūras pārstāvjiem, projekts atklāts piektdien, 4. oktobrī.

*MK noteikumi Nr. 41 Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā» 1.1.1.3. pasākums «Inovāciju granti studentiem»

 

Projekta «Inovāciju granti studentiem» atklāšana studentu biznesa iespēju festivālā «ICEBREAKERS'19»RTU ar dažādām aktivitātēm, stipendijām un grantiem vairos studentu inovatīvo domāšanu un jaunrades prasmes

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

4. oktobris, 2019 plkst. 13:12

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi