RTU aicina vidusskolas sadarboties padziļināto kursu «Fizika II» un «Ķīmija II» apguvē

21. februāris
.
.
.
Patlaban RTU padziļināti kursus «Fizika II» un «Ķīmija II» apgūst aptuveni 80 skolēni no Rīgas, Kuldīgas un galvaspilsētai tuvajām pašvaldībām. Foto: Vitālijs Vinogradovs, RTU

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) aicina skolas un pašvaldības līdz 30. martam pieteikties, lai nākamajā mācību gadā skolu divpadsmitās klases skolēni varētu RTU padziļināti apgūt eksaktos kursus «Fizika II», «Ķīmija II» un «Projekta darbs», ja skolām nav resursu, lai nodrošinātu šo kursu mācīšanu. RTU padziļināto kursu mācības nodrošina jau otro gadu, un patlaban universitātē tos apgūst aptuveni 80 skolēni, piedaloties gan teorētiskajās nodarbībās, gan pildot laboratorijas darbus, gan RTU zinātnieku vadībā izstrādājot projekta darbus.

Padziļinātās apguves fizikas un ķīmijas nodarbības RTU piedāvā organizēt vienu reizi nedēļā RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā, Dabaszinību un tehnoloģiju fakultātē. RTU skolēniem nodrošina visus nepieciešamos materiālus, tehnisko aprīkojumu, kā arī pieeju RTU zinātniskajām datubāzēm.

RTU piedāvā visus nepieciešamos nodarbību veidus – teorētiskās nodarbības, seminārus, laboratorijas darbus, kā arī pārbaudes darbus. Teorētiskajās nodarbībās skolēni apgūst fizikālo vai ķīmisko parādību un likumsakarību būtību, semināros – kā praksē lietot teorētiskos modeļus un likumsakarības, savukārt laboratorijas nodarbībās attīsta prasmi veikt un novērot dažādu procesu norisi, reģistrējot novērojumu rezultātus, iepazīstas ar mērinstrumentu darbības pamatprincipiem, kā arī datu apstrādes pamatlikumiem un iemācās analizēt iegūtos rezultātus un to atbilstību realitātei un teorētiskajām likumsakarībām. 

Skolēniem ir arī iespēja attīstīt pētnieciskā darba prasmes, realizējot starpdisciplināru kursu «Projekta darbs», kura laikā viņi strādā RTU pētnieciskajās laboratorijās zinātniskā personāla uzraudzībā. Tiek attīstīta kritiskā domāšana, salīdzinot iegūtos rezultātus ar datiem literatūrā, kā arī prezentējot rezultātus vienaudžiem un jomas speciālistiem.

Skolēniem, kuri, padziļinātos kursus pabeidzot, būs ieguvuši augstu vērtējumu, tiks piedāvāta iespēja iestāties RTU Talantu programmā, kas izveidota, lai inženierzinātņu studijām piesaistītu talantīgus jauniešus. Talantu programma piedāvā studijas RTU budžeta vietās, individuāli izstrādātu studiju plānu, papildu nodarbības, lai attīstītu sociālās, emocionālās, līderības un citas individuālās prasmes, kā arī darbu ar mentoriem no profesionāļu vides studenta izvēlētajā nozarē. 

RTU palīdz skolām stiprināt skolēnu zināšanas fizikā un ķīmijā, jo uzskata, ka jauniešus nepieciešams mērķtiecīgi motivēt apgūt eksaktās zinātnes un šajā procesā jāiesaistās arī universitātēm. Šādu universitātes iesaisti mācību procesā pieļauj Ministru kabineta noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem, paredzot, ka skola var iesaistīt augstākās izglītības iestādes, lai nodrošinātu plānoto rezultātu sasniegšanu vai kursu apgūšanu.

Padziļināto kursu apguvi RTU vidusskolēni varēs sākt 2024. gada septembrī. Taču, tā kā nodarbību dalībnieku skaits būs ierobežots, RTU aicina skolas jau patlaban pieteikties sadarbībai, pieteikumus un jautājumus sūtot uz e-pastu , lai jau laikus uzsāktu sarunas par sadarbības līgumu slēgšanu. 

Divpadsmitklasnieki RTU jau otro gadu sāk mācīties padziļinātos kursus «Fizika II» un «Ķīmija II»

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

21. februāris plkst. 12:55

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi