RTU aicina vidusskolas sadarboties padziļināto kursu «Fizika II» un «Ķīmija II» apguvē

30. novembris, 2022
.
.
.
RTU laboratorijās 12. klases skolēni iepazīstas ar mērinstrumentu darbības pamatprincipiem un datu apstrādes pamatlikumiem, attīsta prasmi novērot dažādu procesu norisi un iemācās analizēt iegūtos rezultātus. Foto: Elīna Karaseva, RTU

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) aicina skolas un pašvaldības pieteikties, lai nākamajā mācību gadā skolu divpadsmitās klases skolēni varētu RTU padziļināti apgūt eksaktos kursus «Fizika II», «Ķīmija II» un «Projekta darbs», ja skolām nav resursu, lai nodrošinātu šo kursu mācīšanu. Jau šogad RTU mācās nepilns 100 divpadsmitklasnieku, kuri piedalās gan teorētiskajās nodarbībās, gan pilda laboratorijas darbus, gan RTU zinātnieku vadībā izstrādā projekta darbus. 

Padziļinātās apguves fizikas un ķīmijas nodarbības RTU piedāvā organizēt vienu reizi nedēļā RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē. RTU skolēniem nodrošina visus nepieciešamos materiālus, tehnisko aprīkojumu, kā arī pieeju RTU zinātniskajām datubāzēm. Šādu universitātes iesaisti mācību procesā pieļauj Ministru kabineta noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem, paredzot, ka skola var iesaistīt augstākās izglītības iestādes, lai nodrošinātu plānoto rezultātu sasniegšanu vai kursu apgūšanu.

RTU piedāvā nodrošināt visus nepieciešamos nodarbību veidus – teorētiskās nodarbības, seminārus, laboratorijas darbus, kā arī pārbaudes darbus. Teorētiskajās nodarbībās skolēni apgūst fizikālo vai ķīmisko parādību un likumsakarību būtību, semināros – kā praksē lietot teorētiskos modeļus un likumsakarības, savukārt laboratorijas nodarbībās attīsta prasmi veikt un novērot dažādu procesu norisi, reģistrējot novērojumu rezultātus, iepazīstas ar mērinstrumentu darbības pamatprincipiem, kā arī datu apstrādes pamatlikumiem un iemācās analizēt iegūtos rezultātus un sakarības, to atbilstību realitātei un teorētiskajām likumsakarībām. 
 
Skolēniem ir arī iespēja attīstīt pētnieciskā darba prasmes, realizējot starpdisciplināru kursu «Projekta darbs», kura laikā viņi strādā RTU pētnieciskajās laboratorijās zinātniskā personāla uzraudzībā. Tiek attīstīta kritiskā domāšana, salīdzinot iegūtos rezultātus ar datiem literatūrā, kā arī prezentējot rezultātus vienaudžiem un jomas speciālistiem.

Padziļināto kursu apguvi RTU vidusskolēni varēs uzsākt 2023. gada septembrī. Taču, tā kā nodarbību dalībnieku skaits būs ierobežots, RTU aicina skolas jau patlaban pieteikties sadarbībai, pieteikumus un jautājumus sūtot uz e-pastu , lai jau laikus uzsāktu sarunas par sadarbības līgumu slēgšanu. 

Šajā mācību gadā padziļinātos kursus «Fizika II» un «Ķīmija II» RTU apgūst aptuveni 100 skolēnu no Siguldas, Kuldīgas, Ulbrokas, Ķekavas, Olaines, Ikšķiles, Ādažiem un Rīgas. Padziļināto kursu mācību materiālu izstrādē ir iesaistījusies arī industrija, kas ir ieinteresēta jauno speciālistu sagatavošanā. Kursa «Ķīmija II» materiāli ir izstrādāti ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶĪFA) un vairāku uzņēmumu finansiālu atbalstu.  

12. klases skolēni RTU padziļināti apgūst fiziku un ķīmiju

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

30. novembris, 2022 plkst. 13:00

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi