RTU 2024. gadā īstenos pilotprojektu, ieviešot institucionālā finansējuma modeli

10. oktobris, 2023
.
.
.
Foto: Vitālijs Vinogradovs, RTU

Ministru kabineta (MK) ārkārtas sēdē par valsts budžetu apstiprināti grozījumi Augstskolu likumā, kas paredz institucionālā finansējuma modeļa ieviešanu sākumā vienā zinātņu universitātē – Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) – un turpmāk visās valsts augstākās izglītības iestādēs.

Likumprojekta galvenais mērķis ir pilnveidot un modernizēt valsts augstākās izglītības iestāžu finansēšanas modeli un principus, stiprinot atbilstību tautsaimniecības pieprasījumam. Patlaban Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) strādā pie jaunā modeļa izstrādes, un pilotprojekts nodrošinās iespēju izmēģināt to praksē, uzlabot un ieviest visā nozarē. Lielākie nozares izaicinājumi šobrīd ir saistīti ar augstu studējošo atbirumu, nepietiekošu STEM absolventu skaitu, tāpēc nepieciešama tūlītēja rīcība.

IZM norāda, ka pilotprojekta formā kā pirmā tiek atbalstīta tā zinātņu universitāte, kura jau ievieš reformas un pārmaiņas, kas vērstas uz labāku rezultātu. Izvērtējot augstskolu konkurētspēju ietekmējošos faktorus, RTU šobrīd ir vislielākais potenciāls pirmajai sasniegt TOP 500 pozīcijas starptautiskajos reitingos, tāpat universitāte ieņem arī nozīmīgu lomu darba tirgū, īpaši STEM speciālistu sagatavošanā. RTU pilotprojektu ir gatava uzsākt no 2024. gada janvāra, nodrošinot lielāku efektivitāti un labākus rezultātus, kuri objektīvi apliecina universitātē notiekošās reformas. Sagaidāms, ka citas zinātņu universitātes varētu pievienoties institucionālā finansēšanas modeļa ieviešanā viena līdz divu gadu laikā.

Grozījumu mērķis ir arī pilnveidot regulējumu attiecībā uz valsts augstskolu padomēm, nodrošinot turpmāko finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem Valsts prezidenta un MK izvirzītiem kandidātiem. Izmaiņu rezultātā tiktu arī samazināts padomes locekļu skaits zinātnes un lietišķo zinātņu universitātēs. Tāpat noteikts, ka gadījumos, kad valsts augstskolas padomes loceklis ir pārkāpis likumu, rīkojies necienīgi valsts augstskolas padomes locekļa statusam vai nav pienācīgi pildījis savus pienākumus, senāts, Valsts prezidents vai MK, neatkarīgi no tā, kurš attiecīgo valsts augstskolas padomes locekli izvirzījis, var ierosināt viņa atsaukšanu.

Likumprojekts izstrādāts uz attīstības plānošanas dokumenta pamata – Deklarācija par Evikas Siliņas vadītā MK iecerēto darbību 2023. gada 15. septembrī, 25. pasākums «Palielināsim izglītības un zinātnes finansējumu, ceļot izglītības un zinātnes kvalitāti un zinātnes universitāšu konkurētspēju. Uzsāksim pāreju uz institucionālo finansējuma modeli zinātnes universitātēs. Nodrošināsim profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, mūžizglītības un darba vidē balstītas mācību pieejas īstenošanu».

Saistītie tagi:
Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

10. oktobris, 2023 plkst. 12:43

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi