«RĪGA STEAM ekosistēmas» dalībnieki vienojas par pasākumiem 2024. gadā

19. janvāris
.
.
.
Foto: Rīgas dome

Jaunajā, 2024. gadā, Rīgas skolēniem būs iespēja piedalīties dažādos pasākumos, lai stiprinātu savas zināšanas STEAM (Science, technology, engineering, arts and mathematics) jomās. Par to vienojušies «RĪGA STEAM ekosistēmas» dalībnieki, jau otro reizi tiekoties un pārrunājot sadarbību, kuras mērķis ir iedvesmot bērnus un jauniešus apgūt nākotnes darba tirgum nepieciešamās prasmes un zināšanas. 

Partneri vienojās, ka pašvaldība sadarbosies ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātkāres centru «Futurimo Rīga», organizējot specializētas nodarbības skolēniem. Zinātkāres centrs, ko RTU izveidoja kopā ar partneriem, to skaitā arī Rīgas domi, durvis apmeklētājiem vēra pērnā gada pavasarī, un tur laiku izzinoši var pavadīt bērni un jaunieši, iepazīstot dabaszinātnes, interaktīvi darbojoties un izmēģinot centra eksponātu sniegtās izziņas iespējas, kā arī piedaloties radošajās darbnīcās un zinātnes šovos.

RTU partnerība bērnu un jauniešu STEAM izglītībā ir svarīga, jo universitāte STEAM izglītību ir izvirzījusi par vienu no saviem prioritārajiem virzieniem, tāpēc ka uzskata – jauniešus ir nepieciešams mērķtiecīgi motivēt apgūt eksaktās zināšanas un šajā procesā jāiesaistās arī universitātēm. RTU jau gandrīz desmit gadus RTU Bērnu un jauniešu universitātē skolēniem piedāvā dažādas nodarbības, kurās ar eksperimentu palīdzību bērni apgūst fizikas un ķīmijas pamatlikumus,

«Universitātes nākotnes inženieriem» jeb UNI nodarbībās vidusskolēniem stāsta par inženieru darbu, kā arī nodrošina nodarbības, lai 12. klases skolēni varētu padziļināti apgūt eksaktos kursus «Fizika II» un «Ķīmija II», ja skolām nav resursu, lai nodrošinātu šo kursu mācīšanu. 

Galvaspilsētas pašvaldība plāno arī organizēt pasākumu skolēniem «Rīga Puzzle day», kas 2023. gadā tika plaši apmeklēts, ir iecerējusi nodrošināt atbalstu interešu izglītības pieejamības veicināšanai, plānotas klimata pārmaiņu dienas Rīgas skolēniem un skolotājiem, pirmsskolās plānota robotikas laboratoriju izveide, kā arī notiks interešu izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide mācību satura pilnveide un pedagogu tālākizglītība STEAM jomā.

Nozares pārstāvji sanāksmē aktualizēja jautājumu par mākslīgo intelektu un tā rīku iekļaušanu STEAM aktivitātēs un izglītībā, diskutēja par nepieciešamību tuvākajā nākotnē izveidot programmu «STEAM skolas soma», kas būtu līdzīga jau esošajai kultūrizglītības programmai «Latvijas skolas soma». Diskusijās izskanēja viedoklis, ka vairāk STEAM jomās jāiesaista tieši jaunietes, jāveicina viņu interese par šiem priekšmetiem un jomu, izstrādājot īpašas programmas, aktivitātes šīs mērķa grupas aktīvākai iesaistei.

«RĪGA STEAM ekosistēmas» kārtējās, jau otrās, tikšanās jeb brokastu mērķis bija veicināt savstarpējo sadarbību starp organizācijām, pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem un akadēmisko sektoru, kuru darbības mērķos ietilpst STEAM iniciatīvu īstenošana un atbalsts, lai veicinātu iesaistīto pušu dalīšanos ar pieredzi, zināšanu apmaiņu un atbalstu STEAM izglītībai Rīgas pašvaldībā.

Pasākumā piedalījās pārstāvji no RTU un RTU zinātkāres centra «Futurimo Rīga», «Datorium», «LMT», Latvijas Universitātes (LU), RTU Rīgas Biznesa skolas, LU Cietvielu fizikas institūta, «Riga TechGirls», LU Jauno fiziķu skolas, IT Izglītības fonda «Start IT », Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas un Starptautiskās inovāciju skolas.

«RĪGA STEAM ekosistēmas» virsmērķis ir iedvesmot un attīstīt skolēnos prasmes un zināšanas, kas ir nepieciešamas darba tirgus prasībām nākotnē strauji augošās nozarēs, to skaitā inženierzinātnēs, radošajās, digitālajās nozarēs, un dabaszinātnēs, sekmējot skolēnu, kā arī Rīgas un valsts izaugsmi kopumā.

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

19. janvāris plkst. 16:45

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi