Reitingā «QS ECCA 2022» visaugstāk novērtēta RTU sadarbība ar darba devējiem

15. decembris, 2021
.
.
.

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir saglabājusi 57. vietu salīdzinājumā ar pagājušo gadu starptautiskajā reitingā «QS Emerging Europe and Central Asia (ECCA) 2022», vairākos kritērijos, piemēram, darba devēju reputācijā piedzīvojot izaugsmi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. ECCA ir Eiropas un Centrālāzijas reģionālais augstskolu reitings, un šogad tajā iekļautas 450 reģiona augstskolas. 

Latvijas līmenī visaugstāk novērtēta RTU reputācija darba devēju vidū, universitāti ierindojot 27. vietā. RTU kāpums ir gan šajā pozīcijā, gan arī vēl četros citos kritērijos – akadēmiskajā reputācijā, ārvalstu studentu īpatsvarā, starptautiskajā sadarbībā pētniecībā, kā arī zinātnisko publikāciju skaita īpatsvarā fakultātēs.

Reitingā universitātes izvērtētas pēc desmit kritērijiem – akadēmiskā reputācija, darba devēju reputācija, akadēmiskā personāla un studentu skaita proporcija, akadēmiskā personāla ar doktora grādu īpatsvars, zinātnisko publikāciju citējamības līmenis, zinātnisko publikāciju skaits fakultātēs, starptautiskā sadarbība pētniecībā, ārvalstu mācībspēku īpatsvars, ārvalstu studentu īpatsvars, kā arī ietekme tīmeklī.

Šogad no Latvijas reitingā iekļautas vēl piecas augstskolas – Latvijas Universitāte 40. vietā, Rīgas Stradiņa universitāte 119. vietā, Daugavpils Universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte 241.–250. vietā un Transporta un sakaru institūts 301.– 350. vietā. 

No Baltijas valstu augstskolām visaugstāk novērta Tartu Universitāte, kas reitingā ieņem ceturto pozīciju. Pirmajā vietā ierindojusies Lomonosova Maskavas Valsts universitāte, otrajā – Kārļa Universitāte Prāgā, Čehijā, savukārt trešajā vietā – Sanktpēterburgas Valsts universitāte. 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

15. decembris, 2021 plkst. 12:52

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi