Par RTU LJA direktoru konkursā izvēlas asociēto profesoru Dmitriju Goreļikovu

1. novembris, 2023
.
.
.
RTU Latvijas Jūras akadēmijas direktors Dmitrijs Goreļikovs

Rīgas Tehniskās universitātes Latvijas Jūras akadēmijai (RTU LJA) konkursā ir izraudzīts direktors – RTU LJA asociētais profesors Dmitrijs Goreļikovs. Viņam būs jānodrošina RTU LJA vadība, stiprinot akadēmijas studiju un zinātnisko kapacitāti, kā arī sadarbību ar industriju un turpinot RTU LJA integrāciju RTU. 

D. Goreļikovs savā RTU LJA attīstības stratēģijā piedāvā paaugstināt studiju kvalitāti, digitalizējot studiju procesu, veidojot video lekcijas, studiju procesā izmantojot 3D un virtuālās realitātes tehnoloģijas, kā arī studiju kursu veidošanā vairāk iesaistot vieslektorus no nozares un studiju kursus sasaistot ar RTU LJA pētniecības virzieniem un studijās integrējot pētniecības procesā gūtās zināšanas. Savukārt zinātnes kvalitāti paredzēts kāpināt, iesaistot visu studiju līmeņu studentus pētnieciskajos projektos un attīstot studentu pētniecības prasmes.  

Jaunais direktors iecerējis arī paaugstināt RTU LJA akadēmiskā personāla konkurētspēju, nodrošināt akadēmijas zinātnieku aktīvu iesaisti lokālu un starptautisku konsorciju zinātniskajos projektos un palielinot ar ārējiem līdzautoriem kopā veidotu zinātnes projektu un publikāciju skaitu. 

Par nozīmīgu RTU LJA darba virzienu D. Goreļikovs uzskata arī akadēmijas sadarbību ar nozares uzņēmumiem, un šajā jomā viņš iecerējis palielināt industrijas partneru iesaisti inovāciju procesā un atbalstīt RTU LJA mācībspēku piedalīšanos zinātnes projektos un līgumdarbos. 

D. Goreļikovs bakalaura un maģistra grādu ir ieguvis Rīgas Aviācijas universitātē, savukārt inženierzinātņu doktora grādu – RTU. Kopš 2013. gada viņš dažādos amatos strādā LJA, ieņemot gan Jūras transporta nodaļas docenta amatu, gan vadot minēto nodaļu, gan arī ieņemot asociētā profesora amatu RTU LJA Kuģošanas drošības, navigācijas un kravu pārvadājumu tehnoloģiju katedrā. D. Goreļikova pētnieciskās intereses saistītas ar būvniecības un transporta inženierzinātnes nozari – ūdens transportu un infrastruktūru. 

«Jaunā direktora redzējums par RTU LJA attīstību sakrīt ar RTU stratēģiju, kuras galvenie pamatakmeņi ir pētniecībā balstīts studiju process, izcilība zinātnē un sadarbība ar industriju, veicinot inovāciju radīšanas procesu. Augstskolu konsolidācija mūs rosina novērtēt, īpaši izcelt un dot iespēju attīstīt mūsu jau esošo un topošo struktūrvienību spēcīgās šķautnes, tā kopā topot par spēcīgu zinātnes universitāti. Pirmais gads kopā ar RTU LJA liecina, ka mēs kopā attīstīsim vēl spēcīgāku jūrniecības izglītību atbilstoši mūsu ātri mainīgā un tehnoloģiskiem izaicinājumiem bagātā laikmeta prasībām,» saka RTU rektors Tālis Juhna. 

LJA par RTU autonomu struktūrvienību kļuva pirms gada, 2022. gada 1. novembrī. RTU LJA arī pēc pievienošanās turpina savas studiju programmas, nodrošinot jūrniecības izglītību atbilstoši starptautiskajām konvencijām un saglabājot akadēmijas nosaukumu, identitāti un tradīcijas. Savukārt šā gada 1. aprīlī RTU pievienojās Liepājas Jūrniecības koledža. 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

1. novembris, 2023 plkst. 20:12

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi