Nodibināta Latvijas Universitāšu asociācija

30. aprīlis, 2009
.
.
.

Lai veicinātu augstākās izglītības un zinātnes attīstību un nostiprinātu universitāšu līmeņa izglītību Latvijā, 30. aprīlī notika Latvijas Universitāšu asociācijas dibināšanas pasākums un svinīga statūtu parakstīšana, kurā piedalījās visu sešu Latvijas universitāšu rektori – Daugavpils Universitātes rektors prof. Arvīds Barševskis, Latvijas Universitātes rektors prof. Mārcis Auziņš, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektors prof. Juris Skujāns, Liepājas Universitātes rektors prof. Oskars Zīds, Rīgas Stradiņa universitātes rektors prof. Jānis Gardovskis un Rīgas Tehniskās universitātes rektors prof. Ivars Knēts.

30.04.2009.  Skatīt galeriju  

rektoru_asociacija.jpg

Par Latvijas Universitāšu asociācijas (LUA) valdes priekšsēdētājuievēlēts Latvijas Universitātes (LU) rektors prof. Mārcis Auziņš, parvaldes priekšsēdētāja vietnieku – Latvijas Lauksaimniecībasuniversitātes (LLU) rektors prof. Juris Skujāns.

LU rektors prof. Mārcis Auziņš norādīja, ka asociācija izveidota, jotieši šobrīd radušies tam nepieciešamie apstākļi – Latvijas augstākāsizglītības sistēmā nepieciešamas būtiskas reformas, un to īstenošanāLUA gatava aktīvi iesaistīties. Viens no svarīgākajiem nepieciešamoreformu jautājumiem ir Latvijas augstskolu skaita un darbībasoptimizēšana.

«Universitātēs Latvijā mācās apmēram 80% no kopējā valsts finansētoaugstākās izglītības iestāžu studējošo skaita, arī apmēram 85% nozinātniskajiem darbiniekiem strādā universitātēs. Šis potenciāls netiekpilnvērtīgi novērtēts, jo, neraugoties uz to, ka visām universitātēm iratvasinātas publiskas personas statuss, universitātēm finansējums irsamazināts vairāk nekā citām valsts pārvaldes iestādēm un citām valstsaugstskolām. Tāpat joprojām nav pieņemti nepieciešamie likumi parvalsts īpašumu – universitāšu pašreiz izmantoto ēku un zemju – nodošanuuniversitāšu īpašumā. Universitāšu starpā jābūt sadarbībai, neviskonkurencei, tām jāpiedāvā vienota programma konkurētspējīgas Latvijasizglītības sistēmas veidošanā, nodrošinot Latvijas tautsaimniecībai unekonomiskai attīstībai nepieciešamo speciālistu sagatavošanu,» irpārliecināts RTU rektors prof. Ivars Knēts. RTU rektors arī uzsver, kauniversitātēm krīzes apstākļos nav jākonkurē savā starpā, bet jāattīstaaktīva sadarbība un kopīgi jāstrādā augstākās izglītības un zinātnesattīstīšanā.

Arī Daugavpils Universitātes rektors prof. Arvīds Barševskispiekrita RTU rektoram: «Uzskatu, ka universitātēm kopīgi daudz aktīvākjāiesaistās augstākās izglītības un zinātnes politikas veidošanāLatvijā. Krīzes apstākļos valstī līdzekļi daudz vairāk būtu jākoncentrētieši universitātēs, kur ir attīstīta zinātne, tādējādi ātrākrūpniecība saņems inovācijas un jaunas tehnoloģijas, straujāk veidosiesjauni zinātņietilpīgi uzņēmumi.»

LUA uzdevums ir koordinēt universitāšu darbību, sadarboties svarīgujautājumu risināšanā, tādējādi panākot labākus rezultātus, un vēlvairāk celt studiju kvalitāti, veidot kopīgas doktorantu skolas,diskutēt par kopīgiem projektiem, studiju programmu saskaņošanu utt.

RTU Informācijas centrs

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

30. aprīlis, 2009 plkst. 13:22

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi