L’OREAL – UNESCO stipendijas

8. aprīlis, 2008
.
.
.
Stipendijas apmērs ir līdz 20 000 USD vienam gadam, ar iespēju pagarināt pētījuma laiku vēl par vienu gadu un saņemot atkārtotu finansējumu.

Nosacījumi, lai pieteiktos:
- pētniecības virziens: dzīvības zinātnes,
- pieteikšanās termiņš: 2008. gada 20. jūnijs,
- pētījuma/ studiju ilgums: 2 gadi (divas fāzes: 12 un 12 mēneši),
- pētījumu iespējamā uzsākšana:
1. fāze –laikā starp 2009. gada 1. martu un 2010. gada 1. martu,
2. fāze – pēc 1. fāzes beigām
- pētījumu/ studiju vieta – vismaz viena pētnieciskā iestāde ārvalstīs, pavadot tanī vismaz pusi no katras fāzes (6 mēnešus), kopumā kā minimums 12 mēnešus vai maksimums 22 mēnešus. Kandidāte tiek lūgta turpināt studijas/ pētījumus savā valstī kā minimums 2 mēnešus,
- pētījums ir jāveic zinātniskā vadītāja uzraudzībā arī ārvalstu institūtā. Pētījuma abas fāzes ir jāvelta vienam projektam. Ja stipendiāte saņem vēl kādu balvu vai stipendiju, tas nekavējoties ir jādara zināms UNESCO, kas veiks pārbaudi un izvērtēs papildus stipendijas piešķiršanas nozīmību.

Informācija par stipendiju angļu valodā

Piesakoties stipendijai, pieteikumam jāietver šāda informācija un dokumenti:
- UNESCO stipendiju pieteikuma forma aizpildīta angļu vai franču valodā divos eksemplāros, pievienojot divas personas fotogrāfijas;
- e-pasta adrese;
- diplomu kopijas, ieskaitot atzīmju izrakstu divos eksemplāros (angļu vai franču valodā);
- publikāciju saraksts (angļu vai franču valodā);
- rekomendācijas vēstule no cilvēka, kas ir informēts par kandidātes darbu.
- Apstiprinājuma vēstule no ārvalstu zinātniskās institūcijas, kurā kandidāte veiks pētījumus/studēs. Tajā jānorāda:
1. Zinātniskā vadītāja vārds uzņēmējinstitūcijā,
2. uzturēšanās ilgums un datumi
3. institūcijas gatavība nodrošināt kandidātes uzņemšanu un apmācības izvēlētajā specialitātē.
- valodas sertifikāts (UNESCO forma, pievienots pieteikuma anketai) aizpildīts divos eksemplāros tādā valodā, kurā kandidāte studēs (ar parakstu);
- detalizēts pētījuma apraksts uz vienas vai divām lapas pusēm divos eksemplāros angļu vai franču valodā. Aprakstā jāietver sekojoša informācija: kāpēc šis projekts ir nozīmīgs dzīvības zinātnēs, tā inovatīvais, aspekts; pētījuma iespējas un mērķis, parādot, ka teorētisko un praktisko iemaņu apgūšana zinātniskajā institūcijā būs noderīga projekta īstenošanai; iespējamie rezultāti vai pētījuma ietekme; pētījuma procesa apraksts (kurās valstīs un institūcijās tiks veikts pētījums); laika grafiks, detalizēts budžeta apraksts uz atsevišķas lapas katram gadam (summas norādot ASV dolāros), kur katrā gadā drīkst iztērēt ne vairāk kā 20 000 USD, no kuriem vidēji 1500 USD mēnesī drīkst paredzēt uzturēšanās izdevumiem. Attaisnojamie izdevumi ir uzturēšanās, ceļojuma un transporta izmaksas, izņemot datoru vai aprīkojuma iepirkšanu, publikāciju izdošanas izmaksas, konferenču apmeklēšanu, ja vien tā nav pētījuma sastāvdaļa.

Īpaša vērība tiks piegriezta pētījuma oriģinalitātei un kvalitātei, pozitīva atbilde tiks sniegta labi strukturētiem darbiem, kas demonstrē inovatīvu un kreatīvu pieeju un kas sniegs būtisku ieguldījumu dzīvības zinātnēs.

Stipendijas pieteikuma anketa

Pietikumi iesniedzami līdz 2008. gada 20. jūnijam UNESCO Latvijas Nacionālajās komisijas Sekretariātā Pils laukumā 4 – 206. Tālrunis uzziņām – 67325109.

Vienīgi Latvijas Nacionālā komisija var apstiprināt izvirzītās kandidatūras, individuāli iesniegti pieteikumi netiks pieņemti.
Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

8. aprīlis, 2008 plkst. 16:24

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi