LiepU pievienojoties RTU, tiks stiprināta augstākā izglītība un tautsaimniecības attīstība Kurzemes reģionā

29. janvāris
.
.
.
Četrpusējo sadarbības līgumu parakstīja LiepU rektore Dace Medne (pirmā no kreisās), RTU rektors Tālis Juhna, Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš un IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Diāna Laipniece. Foto: Toms Norde

Stiprinot augstāko izglītību reģionā un nodrošinot inovāciju un industrijas attīstību, Liepājas Universitāte (LiepU) 1. martā kļūs par Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) sastāvdaļu. To paredz sadarbības līgums, kuru 29. janvārī parakstīja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), Liepājas valstspilsētas pašvaldība, LiepU un RTU. Pēc iekļaušanās RTU ekosistēmā LiepU arī turpmāk saglabās savu autonomiju, taču konsolidācija ļaus tai kļūt konkurētspējīgākai, efektīvākai, straujāk paaugstināt zinātnisko kapacitāti un nostiprināt savu lomu Kurzemes un visas Latvijas attīstībā.

Četrpusējo sadarbības līgumu parakstīja RTU rektors Tālis Juhna, LiepU rektore Dace Medne, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Diāna Laipniece un Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

«Mēs dzīvojam globālo izaicinājumu pasaulē, kad Latvijas augstskolām nav savstarpēji jākonkurē, bet aizvien ciešāk jāsadarbojas, lai kvalitatīvas izglītības iespējas būtu nodrošinātas jebkurā reģionā,» līgumu parakstot akcentēja D. Laipniece. Viņa uzskata, ka šī līguma parakstīšana ir solis uz sadarbību un augstākās izglītības stiprināšanu Kurzemē, kā arī norādīja, ka konsolidācijai tiks piešķirti 10,8 miljoni eiro studiju programmu un pētniecības pilnveidei, jaunu programmu izstrādei un studiju procesa digitalizācijai. 
    
LiepU iekļaujoties RTU, Kurzemē tiek veidota jauna izglītības ekosistēma, stiprinot inženierzinātņu, augsto tehnoloģiju un inovāciju kapacitāti un veicinot reģiona izaugsmi, un vienlaikus tiks saglabātas un attīstītas LiepU raksturīgās humanitārās un sociālās zinātnes. Ņemot vērā LiepU spēcīgo pedagoģijas virzienu, perspektīvā tiks veicināta arī inženierzinātņu pedagoģijas attīstība, piedāvājot risinājumu eksakto un dabaszinātņu skolotāju trūkumam Latvijas skolās, īpaši – Kurzemē.

Arī LiepU rektore augstākās izglītības konsolidācijā saskata iespēju paaugstināt kvalitāti studijās, zinātnē un sadarbībā ar industriju: «Šis ir metamodernitātes laiks, kas paver iespēju sazobē darboties dažādām nozarēm, kopā veidojot jaunas programmas un redzējumu par izglītības attīstību, jo caurviju kompetences ļauj celt visas valsts labklājību. Esmu pārliecināta, ka mums kopā izdosies sadarboties, lai mūsu studējošie būtu konkurētspējīgi ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē.»

Savukārt Liepājas mērs universitāšu sadarbībā saskata Liepājas ieguvumu ne tikai augstākajā izglītībā, bet arī tautsaimniecības attīstībā. «Liepāja ir kā kultūras, tā ražošanas pilsēta. Pēdējo gadu laikā durvis Liepājā vērušas 24 jaunas ražotnes, esam lielākais reģionālais ražošanas centrs Latvijā. Mums ir pašiem savs orķestris, koncertzāle, teātris un neskaitāmas citas kultūras organizācijas, ar ko lepoties. 2027. gadā mēs būsim Eiropas kultūras galvaspilsēta. Lai reģions augtu un attīstītos, mums ir jāveicina abu šo jomu sinerģija un jāstiprina kā eksaktais, tā arī humanitārais un sociālais virziens. Mums ir vajadzīgi gan augsti kvalificēti inženieri, IT speciālisti un pētnieki, gan (ne)mierīgi radošie prāti, spēcīgi projektu vadītāji, skolotāji, gan arī daudzu citu profesiju pārstāvji. Ticu, ka LiepU integrācija RTU ekosistēmā ir nozīmīgs solis ne vien reģionālās izglītības, bet arī valsts ekonomikas stiprināšanā kopumā.»

Arī RTU rektors uzsver, ka LiepU pievienošanās RTU ir sinerģijas process, jo LiepU, kas ir spēcīga sociālajās un humanitārajās zinātnēs, papildinās RTU, kas, savukārt, ir vadošā inženierzinātņu universitāte. «Tas palīdzēs sasniegt Liepājas mērķus – attīstīt ekonomiku un ar savu klātesamību stiprināt studentos un darbiniekos pārliecību, ka Liepāja var kļūt par reģiona attīstības centru.»

RTU nodrošinās LiepU studiju nepārtrauktību, turpinās īstenot studiju programmas akreditētajos studiju virzienos, kā arī licencētās vai saskaņotās profesionālās pilnveides izglītības programmas, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. RTU arī pārņems darba tiesiskās attiecības ar studiju programmu īstenošanā iesaistīto augstskolas akadēmisko un vispārējo personālu, saistības, īstenojot vairākus Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projektus, un nekustamo īpašumu.

Pēc pievienošanās RTU Liepājas Universitātes nosaukums būs RTU Liepājas akadēmija (saīsinājumā – RTU Liepāja), un tās stratēģiskās darbības nodrošināšanai tiks izveidota RTU Liepājas akadēmijas attīstības padome, kurā strādās IZM, Liepājas pašvaldības, RTU Liepājas akadēmijas un RTU pārstāvji, kā arī varētu tikt iekļauti industrijas pārstāvji. 

RTU ir mūsdienīga, starptautiski pazīstama un prestiža vienīgā daudznozaru tehniskā universitāte Latvijā. RTU iespējams apgūt daudzpusīgu izglītību augstajās tehnoloģijās un inženierzinātnēs, kā arī sociālajās un humanitārajās zinātnēs. 

LiepU ir lielākā augstskola Kurzemē, kurā iespējams apgūt sociālās zinātnes un uzņēmējdarbību, humanitārās zinātnes un mākslu, dabas zinātnes, matemātiku un informācijas tehnoloģijas, pedagogu izglītību un izglītības zinātnes, kā arī sociālo labklājību. LiepU mērķis ir būt par Liepājas un Kurzemes izglītības, zinātnes, inovāciju un kultūras attīstības veicinātāju, kas nodrošina konkurētspējīgas, reģiona attīstībai nepieciešamas, valstiski un starptautiski nozīmīgas studijas, īsteno ar studijām saistītu, valstiski un starptautiski atzītu pētniecību un sekmē sabiedrības ilgtspējīgu attīstību.

Sadarbības līguma parakstīšana par Liepājas Universitātes iekļaušanos RTU ekosistēmā

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

29. janvāris plkst. 12:21

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi