Līdz 30. oktobrim doktoranti var pieteikties komercializācijas apmācībām «Co.Lab»

6. oktobris, 2022
.
.
.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) doktoranti tiek aicināti līdz 30. oktobrim pieteikties dalībai pētījuma komercializācijas potenciāla apmācību programmā «Co.Lab». Tās mērķis ir attīstīt un sekmēt pētniecības un komercdarbības sektoru ciešāku sadarbību, iesaistot jauno zinātnieku – doktorantu pētniecības procesā biznesa līderus, nodrošinot arī pētījuma komerciālā potenciāla izvērtējumu un jaunā zinātnieka uzņēmējspēju un inovatīvās domāšanas veicināšanu. 

Apmācību laikā doktoranti veido komandu ar iepriekš izvēlētiem industrijas pārstāvjiem, lai izvērtētu pētījuma komercializācijas potenciālu un izstrādātu tā ieviešanas stratēģijas. Jaunajiem pētniekiem šī programma dod plašāku skatījumu uz to, kā viņu paveiktais varētu materializēties, savukārt industrijas pārstāvjiem šī programma piedāvā apgūt un izmantot vēl nebijušas darba metodes. Doktoranti, piedaloties programmā, var saņemt 228 eiro lielu ikmēneša stipendiju un līdz 2200 eiro grantu pētniecībai, prototipa izveidei un ekspertu piesaistei.

Lai pieteiktos apmācībām, interesentiem jāaizpilda pieteikuma anketa. Pieteikšanās ir atvērta līdz 30. oktobrim.  

«Co.Lab» ir viena no vērienīgās programmas «Inovāciju granti jūrniecībā studējošajiem» aktivitātēm (ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/006 «Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošajiem»). RTU šo aktivitāti īsteno kopš 2019. gada (no 2019. gada līdz 2022. gadam projektā «RTU inovāciju granti studentiem»), lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, jaunradi un uzņēmējspējas. 
 

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

6. oktobris, 2022 plkst. 13:16

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi